ZTE บุกธุรกิจโซลูชั่นโทรคมนาคม เทคโนโลยีระดับองค์กร และเทคโนโลยีผู้บริโภคอินเทอร์เน็ตบนมือถือ หลังประสบความสำเร็จปี’64

ZTE บุกธุรกิจโซลูชั่นโทรคมนาคม เทคโนโลยีระดับองค์กร และเทคโนโลยีผู้บริโภคอินเทอร์เน็ตบนมือถือ หลังประสบความสำเร็จปี’64 รายได้ทั้งปีทะลุเป้าแตะ 114.5 พันล้านหยวน กำไรสุทธิพุ้งกว่า 6.8 พันล้านหยวน

นายหาน จื้อ หมิง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ZTE ( ประเทศไทย ) เปิดเผยว่า ZTE ( ประเทศไทย ) เตรียมการขยายการตลาดในประเทศไทย ในการให้บริการรายใหญ่ระดับสากลด้านโซลูชั่นโทรคมนาคม เทคโนโลยีระดับองค์กร และเทคโนโลยีผู้บริโภคสำหรับอินเทอร์เน็ตบนมือถือ โดยในปี 2564 ทางบริษัทถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องดังกล่าว โดยในรายได้ทั้งปี 114.5 พันล้านหยวน ในปี 2564 เพิ่มขึ้น 12.9% จากปีก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาแม้บริษัทจะเผชิญกับการระบาดใหญ่ของ COVID-19 จากทั่วโลกและสภาพแวดล้อมภายนอกที่ซับซ้อน บริษัทยังคงรักษาจุดยืนให้แข็งแกร่งด้วยการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ ๆ ในขณะที่ยังคงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแบบมั่นคงโดยยังรวบรวมความสามารถในการแข่งขันหลักของบริษัท ZTE ได้ขยายการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและขยายขีดความสามารถและขอบเขตการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทเห็นการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในคุณภาพการดำเนินงานขององค์กร โดยมีตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ เช่น รายได้จากการดำเนินงาน กำไรสุทธิ และกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัท

โดย ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ 6.8 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 59.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรสุทธิหลังรายการพิเศษที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในปี 2564 มีจำนวน 3.3 พันล้านหยวน คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 219.2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคือ 1.47 หยวน ในช่วงเวลาดังกล่าว กระแสเงินสดสุทธิของบริษัทจากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 15.7 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 53.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี 2564 มีความสำคัญต่อช่วงการเติบโตของ ZTE ในระหว่างปีซึ่งบริษัท ได้สร้างความสามารถหลักที่แข็งแกร่งโดยการเสริมสร้างการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาความสำคัญในด้านต่าง ๆ  เช่น เทคโนโลยีพื้นฐานหลักและการทำให้เป็นดิจิทัล 5G การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของ ZTE สูงถึง 18.8 พันล้านหยวนในปี 2564 ครอบคลุม 16.4% ของรายได้ทั้งปี เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี

สำหรับธุรกิจหลักตลาดในประเทศและต่างประเทศของบริษัทประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 แห่ง ได้แก่ เครือข่ายผู้ให้บริการ ภาครัฐและองค์กร และธุรกิจผู้บริโภค ล้วนเติบโตขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปี รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทในตลาดภายในประเทศในปี 2564 อยู่ที่ 78.1 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 14.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็น 68.2% ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่รายได้จากตลาดต่างประเทศอยู่ที่ 36.5 พันล้านหยวน เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น 9.1% ครอบคลุม 31.8% ของรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด

ขณะที่ส่วนของเครือข่ายผู้ให้บริการ ในปี 2564 บริษัทได้มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในการก่อสร้าง 5G ขนาดใหญ่และการสร้างระบบดิจิทัลในประเทศจีน และยังคงรวมตำแหน่งของตนในฐานะซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์ ในขณะที่สำรวจตลาดต่างประเทศที่มีมูลค่าสูง ในปี 2564 ZTE มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ดี โดยมีรายได้จากการดำเนินงานต่อปีที่ 75.7 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเครือข่ายผู้ให้บริการ

ส่วนการดำเนินการในด้านของธุรกิจภาครัฐและองค์กร ZTE ได้เจาะตลาดใหม่ๆทั้งในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ โดยมุ้งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์หลักและลูกค้าชั้นนำของอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับแง่การจัดการช่องทางการจำหน่าย ซึ่งจะทำให้เติบโตอย่างรวดเร็วบนพื้นฐานโดยรวมในตลาดอุตสาหกรรม เช่น พลังงาน การคมนาคมขนส่ง กิจการของรัฐบาล การเงิน อินเทอร์เน็ต และอื่นๆ ซึ่งรายได้จากการดำเนินงานต่อปีที่เกิดจากธุรกิจภาครัฐและองค์กรทั่วโลกมีการเพิ่มขึ้น 16.0% เป็น 13.1 พันล้านหยวนในปี 2564 โดยรายได้จากการดำเนินงานจากตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% เมื่อเทียบรายปี ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รายได้จากการดำเนินงานของเซิร์ฟเวอร์และผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบเป็นรายปี และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ศูนย์ข้อมูลและฐานข้อมูลแบบกระจาย GoldenDB ได้รับการติดตั้งใช้งานโดยองค์กรชั้นนำของอุตสาหกรรมในวงกว้าง ซึ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ ZTE ในกลุ่มรัฐบาลและองค์กรลูกค้าต่างๆ

ด้านธุรกิจเกี่ยวกับผู้บริโภคทาง ZTE ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ในด้านผลิตภัณฑ์ และช่องทาง โดยส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลและของใช้ในบ้าน บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานต่อปีที่ 25.7 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 59.2% ในธุรกิจผู้บริโภค โดยโฮมเทอร์มินัลเพิ่มขึ้นมากกว่า 80% ในขณะที่ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นเกือบ 40%  ในแง่ของ รายได้จากการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นปีแรกของการขยายกิจการของบริษัท ZTE ยึดมั่นในหลักการ “ความเรียบง่ายมีชัย ความคล่องตัวและการเปิดกว้างสร้างความสำเร็จ” จะยึดมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน แสวงหาความสามารถหลักที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างตลาดของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นโดยบริษัทจะยังคงลงทุนในเทคโนโลยีหลัก เช่น ชิปเซ็ต อัลกอริธึม และสถาปัตยกรรมเครือข่าย เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในด้านสำคัญ ๆ และเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดที่มีมูลค่าสูง ที่มีเป้าหมายเพื่อบรรลุการพัฒนาที่มั่นคงและรวมธุรกิจไว้ใน โค้งแรก ในขณะเดียวกัน บริษัทจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับการขยายธุรกิจในด้านไอที พลังงานดิจิทัล และบ้านอัจฉริยะ เร่งการเติบโตทางธุรกิจในโค้งที่สอง และเพิ่มแรงผลักดันให้เติบโตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น


นอกจากนี้ ZTE จะดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบดิจิทัลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเร่งสะสมนวัตกรรมและการทำซ้ำโซลูชั่น พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการทำธุรกรรม รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันอย่างแข็งขันกับลูกค้า อุตสาหกรรม และพันธมิตรทางนิเวศวิทยา โดยจะร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างความก้าวหน้าสู่อนาคตต่อไป