จีนเผยแพร่แผนที่ธรณีวิทยาดวงจันทร์ความละเอียดสูง ฉบับแรกในโลก 

ดวงจันทร์เต็มดวง
ดวงจันทร์เต็มดวง (ภาพโดย KARIM JAAFAR / AFP)

จีนเผยแพร่แผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์เต็มดวง มาตราส่วน 1:2,500,000 ซึ่งเป็นแผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์ที่มีความละเอียดสูงสุดฉบับแรกในโลก 

สำนักข่าวซินหัว (Xinhua) ภาคภาษาไทยรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2024 สถาบันธรณีเคมี สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนเผยแพร่ชุดแผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์เต็มดวง มาตราส่วน 1:2,500,000 ซึ่งเป็นแผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์ที่มีความละเอียดสูงสุดฉบับแรกในโลก ช่วยส่งมอบข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวิจัยและการสำรวจดวงจันทร์ในอนาคต

แผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์ (ภาพโดยสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน)
แผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์ (ภาพโดยสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน จัดหาโดย Xinhua)

สถาบันธรณีเคมี สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ระบุว่าชุดแผนที่ทางธรณีวิทยานี้ครอบคลุมแผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์จำลองทรงกลมและแผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีให้บริการทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

แผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์ (ภาพโดยสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน จัดหาโดย Xinhua)
แผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์ (ภาพโดยสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน จัดหาโดย Xinhua)

โอวหยางจื่อหยวน นักวิชาการของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและนักวิทยาศาสตร์ดวงจันทร์ชื่อดังกล่าวว่า แผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิวัฒนาการของดวงจันทร์ การเลือกสถานที่สำหรับสร้างสถานีวิจัยดวงจันทร์ในอนาคต และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนดวงจันทร์ อีกทั้งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ในระบบสุริยะได้ดียิ่งขึ้น อย่างเช่น ดาวอังคาร

แผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์ (ภาพโดยสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน จัดหาโดย Xinhua)
แผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์ (ภาพโดยสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน จัดหาโดย Xinhua)

ด้านหลิวเจี้ยนจง นักวิจัยจากสถาบันธรณีเคมี กล่าวว่าช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาทั่วโลกได้เห็นความก้าวหน้าด้านการสำรวจดวงจันทร์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญ ซึ่งมีส่วนปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับดวงจันทร์

Advertisment
ปกหนังสือแผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์ (ภาพโดยสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน จัดหาโดย Xinhua)

อย่างไรก็ตาม หลิวระบุว่าแผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์ที่เผยแพร่ตั้งแต่ยุคโครงการอะพอลโล (Apollo) ไม่ได้ถูกปรับปรุงมาเป็นเวลาครึ่งศตวรรษ และยังคงถูกนำมาใช้เพื่อการวิจัยทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์อยู่ ซึ่งแผนที่เก่าเหล่านั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการสำรวจดวงจันทร์ในอนาคตได้อีกต่อไปแล้ว เนื่องจากการศึกษาธรณีวิทยาของดวงจันทร์มีความก้าวหน้าขึ้น