สุวรรณภูมิให้จอดรถฟรี 5 วัน ช่วงหยุดยาว 2-6 ธ.ค.65 ลานจอดโซน C

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ภาพจาก Facebook Suvarnabhumi Airport

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้ใช้บริการจอดรถฟรี 5 วัน ช่วงหยุดยาว ที่ลานจอดรถโซน C ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2565

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ประกาศว่า เนื่องในช่วงวันหยุดยาววันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงเปิดให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการจอดรถฟรี 5 วัน ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C ระหว่างวันที่ 2-6 ธ.ค. 65

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถรองรับรถได้จำนวน 718 คัน โดยผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดฟรีระหว่างวันที่ 2-6 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค. 65 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 6 ธ.ค. 65 รวมทั้งสิ้น 5 วัน

ทั้งนี้ ทางท่าอากาศยานได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ระหว่างลานจอดโซน C และอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดโซน C และแวะจอดรับส่งตามจุดต่าง ๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารบริเวณชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

Advertisment

ทั้งนี้ ทางท่าอากาศยานขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2132-9511 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

สุวรรณภูมิ
ที่มาภาพ Suvarnabhumi Airport