เตือน เว็บข่าว-สื่อออนไลน์ ก๊อบปี้ข่าว ประชาชาติฯ ให้ยุติทันที ถ้ายังฝ่าฝืนจะดำเนินคดีเฉียบขาด

ประชาชาติ

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ “ประชาชาติธุรกิจ” ในเครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ได้ตรวจสอบพบว่าที่ผ่านมามีบุคคล กลุ่มบุคคล สำนักพิมพ์ เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์บางสำนัก นำรายงานข่าว บทวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ บทความ ตลอดจนข้อเขียนในคอลัมน์ต่าง ๆ ที่กองบรรณาธิการ “ประชาชาติธุรกิจ” เผยแพร่ผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์ และช่องทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.prachachat.net ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้กองบรรณาธิการ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รับความเสียหาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำข่าว บทวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ บทความ ข้อเขียนในลักษณะดังกล่าวข้างต้น ไปเผยแพร่ ทั้งใช้ต้นฉบับเต็ม ตัดต่อ ปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน โดยมีเจตนาบิดเบือน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดคิดว่า เป็นข่าว บทความ บทวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ ที่บุคคล กลุ่มบุคคล สำนักพิมพ์ เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์นั้น ๆ สร้างสรรค์ขึ้นเอง

และแม้ในการนำเสนอจะมีการอ้างที่มาจาก “ประชาชาติธุรกิจ” ปรากฏอยู่ แต่มิได้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง และมีวัตถุประสงค์โดยมุ่งหวังประโยชน์ทางการค้า หรือเป็นดำเนินการเชิงพาณิชย์ ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ถือเป็นการละเมิดสิทธิ และเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยชัดแจ้ง

กองบรรณาธิการ “ประชาชาติธุรกิจ” จึงขอแจ้งเตือนให้บุคคล กลุ่มบุคคล สำนักพิมพ์ เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ฯลฯ หยุดพฤติกรรมและการกระทำในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิ และทำให้กองบรรณาธิการ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รับความเสียหาย และเสียประโยชน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าบุคคล กลุ่มบุคคล สำนักพิมพ์ เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ใด ๆ  ยังฝ่าฝืน ไม่ยอมหยุดพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น และยังกระทำการละเมิด กองบรรณาธิการ “ประชาชาติธุรกิจ” จะดำเนินการ เพื่อป้องกันและรักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้ โดยจะดำเนินคดี และดำเนินการในทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ