ประกันสังคมชี้แจง กทม.เตรียมยกเลิกโรงพยาบาลประกันสังคม 9 แห่ง

รักษาโควิด

เลขาธิการ สปส.ชี้แจง กรณี กทม.เตรียมยกเลิกโรงพยาบาลประกันสังคม 9 แห่ง ยัน! ยกเลิก โรงพยาบาลเอกชน เฉพาะสิทธิ สปสช. เท่านั้น

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณี กทม.หารือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมยกเลิกสัญญาโรงพยาบาลประกันสังคม 9 แห่ง ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น สำนักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า เป็นการยกเลิกการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการของโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 9 แห่ง

ในจำนวนนี้เป็นสถานพยาบาลประกันสังคม 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมเหสักข์ โรงพยาบาลบางนา 1 โรงพยาบาลประชาพัฒน์ โรงพยาบาลนวมินทร์ โรงพยาบาลเพชรเวช โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา โรงพยาบาลบางมด และโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

ส่วนโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 ไม่ใช่โรงพยาบาลในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นการยกเลิกสัญญากับสิทธิจาก สปสช. (สิทธิ 30 บาท) ไม่ได้กระทบสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนแต่อย่างใด ในการนี้ เลขาธิการ สปส.ขอให้ผู้ประกันตนเชื่อมั่นการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม ซึ่งในปี 2565 สำนักงานประกันสังคมมีสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 254 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 165 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 89 แห่ง ไว้คอยให้บริการผู้ประกันตนได้อย่างทั่วถึง

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียม มีคุณภาพ

พร้อมรับคำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงการให้บริการ และพัฒนางานประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองดูแล เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน หากผู้ประกันตนมีปัญหาข้อร้องเรียนสถานพยาบาลประกันสังคมรักษาไม่ดี สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ