ไม่ชอบคุยกับคน เป็นผู้นำได้ไหม ?

ผู้นำ
คอลัมน์ : ถามมาตอบไปสไตล์คอนซัลท์ 
ผู้เขียน : อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

คนทำงานมี 2 ประเภท บางคนชอบสังคม พูดเก่งนำเสนอดี มีพลังเมื่อได้พบปะผู้คน เรียกว่าเป็นคนแบบ “extrovert”

ในขณะที่บางคนมีโลกส่วนตัวสูง พูดน้อยไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการสนทนา ไม่ชอบงานเฮฮาสังสรรค์ เรียกว่าเป็นคนแบบ “introvert”

หลายคนรู้สึกว่า “introvert” ไม่น่าจะเป็นผู้นำได้ดี แต่ที่จริงแล้วผู้นำแบบ “introvert” ที่ประสบความสำเร็จมีมากมายหลายท่าน ยกตัวอย่างเช่น Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg หรือแม้กระทั่ง Barack Obama

วันนี้ผมจึงมาขออนุญาตแนะนำ 5 วิธีในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในแบบฉบับของ “introvert leadership”

1.ฟังก่อน พูดทีหลัง-มีงานวิจัยมากมายพบว่าผู้นำแบบ introvert มักทำงานได้ดี และประสบความสำเร็จอย่างมากเมื่อทำงานร่วมกับทีมที่มีความกระตือรือร้น พวกเขาชอบที่จะฟังก่อน เพื่อประเมินภาพรวมของสถานการณ์ เตรียมสิ่งที่จะพูด หรือคำแนะนำอย่างระมัดระวัง แล้วจึงสื่อสารออกมาอย่างชัดเจน

2.ใช้ทักษะการเขียนแทนการพูด-การเขียนจะทำให้ผู้นำแบบ introvert สามารถสื่อสารออกมาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น พวกเขาชอบที่จะสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะสามารถจัดระเบียบความคิดได้ดีกว่าการพูด

Advertisement

3.อย่าคิดมาก เพิ่มการคิดบวก-จากงานวิจัยพบว่าสิ่งที่ทำให้คนประเภท introvert ไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำคือการคิดวกวน และหมกมุ่นอยู่กับการคิดลบ ดังนั้น จงปรับมุมมองทางบวกให้มากขึ้น เชื่อมั่นในตนเอง และลงมือทำทั้ง ๆ ที่รู้สึกว่ายังไม่พร้อม

4.ภูมิใจในจุดแข็งของตนเอง-ผู้นำแบบ introvert มีจุดแข็งมากมาย เช่น เป็นผู้ฟังที่ดี ไม่สื่อสารอย่างไร้จุดหมาย คิดก่อนพูด เลือกตั้งคำถามมากกว่าวิพากษ์วิจารณ์ส่งเดช ซึ่งทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ จงใช้จุดแข็งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งการทำงาน และการใช้ชีวิตส่วนตัว

5.สร้างการทำงานเชิงรุก (proactive)-ให้อิสระกับทีม เปิดโอกาสให้ทีมได้คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ได้เรียนรู้ และลองผิดลองถูก คอยสนับสนุน และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้พวกเขา โดยใช้จุดแข็งในด้านการรับฟัง และการให้คำแนะนำ ซึ่งจะทำให้ทีมสามารถทำงานเชิงรุกได้ โดยไม่ต้องเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับพวกเขามากเกินไป

เห็นไหมครับว่าผู้นำแบบ “introvert” ก็สามารถบริหารทีมให้ประสบความสำเร็จได้ ด้วยสไตล์ของตัวเอง

Advertisement

ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับ ?