PMAT เปิดสำรวจ แนวโน้มขึ้นเงินเดือน และจ่ายโบนัส 2566

Photo: Eduardo Soares/Unsplash

PMAT วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ แนวโน้มการขึ้นเงินเดือนและการให้โบนัส รายได้แรงงานฟื้นตัว แต่โบนัสประจำปีมีแนวโน้มลดลง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย หรือ PMAT (Personnel Management Association of Thailand) โดย ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ทำการสำรวจค่าตอบแทนรวมประจำปี 2565 เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี 2566 ระบุว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในปี 2565 และ 2566 จากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชนเป็นหลัก ผู้ว่างงานและเสมือนว่างลดลงต่อเนื่อง รายได้แรงงานฟื้นตัวและกระจายในหลายสาขามากขึ้น ซึ่งช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชน

เศรษฐกิจฟื้นตัวแต่มีปัจจัยเสี่ยง

ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวชัดเจน โดยประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2565 จะไม่ต่ำกว่า 9 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปีถัดไป อันเป็นผลมาจากที่ประเทศไทยยกเลิก Thailand Pass และประเทศส่วนใหญ่เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบไม่กักตัวในไตรมาส 3 ของปี 2565 ซึ่งคาดการณ์ว่าจีนจะเปิดประเทศในไตรมาส 3 ปี 2566

Advertisement

ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มากกว่าที่คาด และการลงทุนที่อาจพื้นตัวได้เร็วกว่าที่คาด ส่วนปัจจัยเสี่ยงได้แก่ การที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ย (ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2565) ของธนาคารกลางต่าง ๆ รวมถึง Global Supply Disruption ที่คลี่คลายช้ากว่าที่คาด

ในด้านอัตราเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (headline inflation) จะทยอยลดลงในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (core inflation) ปรับเพิ่มขึ้นทั้งในปี 2565 และ 2566 ส่วนเงินบาทอ่อนค่าเร็วและต่อเนื่อง เป็นผลจากเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาที่แข็งค่าเป็นหลัก ทั้งนี้ เสถียรภาพด้านต่างประเทศของไทยที่เข้มแข็งสามารถรองรับความผันผวนที่เกิดขึ้นได้

อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ

Advertisement

รายได้แรงงานฟื้นตัว

การประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราใหม่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นมา ส่งผลให้บุคลากรบางส่วนขององค์การได้รับการปรับอัตราค่าจ้าง และช่วยให้บรรเทาปัญหาจากผลกระทบของเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น

แนวโน้มการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2564 โดยอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ยทุกอุตสาหกรรมปี 2564 เท่ากับ 3.93% ขณะที่ปี 2565 เท่ากับ 4.07% และคาดการณ์แนวโน้มปี 2566 จะเท่ากับ 4.61% อันเป็นผลมาจากที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น

อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี 2566 สูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่

Advertisement
  1. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 5.8%
  2. ทรัพยากร 5.67%
  3. อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 5.00%

ค่าจ้างขั้นต่ำ 2565

โบนัสประจำปีมีแนวโน้มลดลง

ในขณะที่การให้โบนัสประจำปีมีแนวโน้มต่ำกว่าเดิมเล็กน้อย อันเนื่องมากจากการคาดการณ์ผลประกอบการล่วงหน้าซึ่งยังมีความไม่แน่นอนสูง โบนัสรวมเฉลี่ยปี 2565 รวมทุกอุตสาหกรรมเท่ากับ 2.88 เท่าของเงินเดือน แนวโน้มการจ่ายโบนัสรวมเฉลี่ยปี 2566 อยู่ที่ 2.62 เท่าของเงินเดือน

โดยอุตสาหกรรม 3 ลำดับแรกที่คาดการณ์การจ่ายสูงสุด ได้แก่

  1. ยานยนต์ 4.4 เท่าของเงินเดือน
  2. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 2.85 เท่าของเงินเดือน
  3. และเทคโนโลยี 2.8 เท่าของเงินเดือน