รับมือ PM2.5 ผู้ประกันตน ม.33-39 ใช้สิทธิประกันสังคมเอกซเรย์ปอดฟรี

Xray
Photo: CDC/unsplash

อย่ามองข้ามปัญหามลพิษ ฝุ่นจิ๋วอันตรายต่อสุขภาพ ใช้สิทธิประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 เอกซเรย์ปอดฟรี พร้อมตรวจสุขภาพประจำปี รวม 14 รายการ ฟรี

วันที่ 3 เมษายน 2566 สำนักงานประกันสังคม ประกาศเตือนปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน สามารถเข้าไปถึงทางเดินหายใจในส่วนที่เล็กที่สุดของปอด ผ่านถึงระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ อาจทำให้โรคประจำตัวกำเริบ ปอดอักเสบ และยังทำให้ ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เป็นหวัด ไซนัสกำเริบ ความสามารถในการเรียน ทำงาน และออกกำลังกายลดลง

หากพบอาการ เช่น หายใจลำบาก หน้ามืด อ่อนแรง หรือไอติดต่อกันรุนแรง ควรรีบพบแพทย์ โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถใช้สิทธิประกันสังคมตรวจเอกซเรย์ปอดพร้อมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการได้คนละ 1 ครั้งต่อปี ดังนี้

สิทธิประกันสังคมตรวจอะไรได้บ้าง ?

1. การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test อายุ 15 ขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์ หรือบุคลากรสาธารณสุข ต้องอายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี, อายุ 40-54 ปี ตรวจทุกปี และอายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม หรือมีความเสี่ยง

3. การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ อายุ 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง และอายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี

4. การตรวจสายตาด้วย Snellen Eye Chart อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

5. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC อายุ 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง และอายุ 55-70 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

6. ปัสสาวะ UA อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

7. ตรวจสารเคมีในเลือด น้ำตาลในเลือด FBS อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี และอายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

8. การทำงานของไต CR อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

9. ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total Cholesterol & HDL อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

10. เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg ผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 ตรวจ 1 ครั้ง

11. มะเร็งปากมดลูก Pap Smear อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี และอายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเสี่ยง

12. มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี และอายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap Smear

13. เลือดในอุจจาระ FOBT อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

14. เอกซเรย์ปอด Chest X-Ray อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง

วิธีเตรียมตัวก่อนไปตรวจสุขภาพ

งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง

พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง

งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ ต้องนำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์ติดตัวไปด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทร.สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ตรวจสุขภาพฟรี ประกันสังคม