ประกันสังคมให้ผู้ประกันตน ม.33-39 เพศหญิง ตรวจสุขภาพฟรี 2 รายการ

ตรวจสุขภาพ
Photo: National Cancer Institute/unsplash

นอกจากผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 จะสามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีฟรีแล้ว สำนักงานประกันสังคมยังให้สิทธิตรวจอีก 2 รายการ สำหรับผู้หญิง เพื่อให้ตรวจเตรียมตัวป้องกัน และวางแผนรับมือปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับะเร็งเต้านมและปากมดลูก โดยมีรายละเอียดการตรวจ และหลักเกณฑ์ ดังนี้

ตรวจมะเร็งเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

 • อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุ 40-54 ปี ตรวจทุกปี
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

ตรวจมะเร็งปากมดลูก มี 2 วิธีดังนี้

1. Pap Smear ตรวจเซลล์บริเวณปากมดลูกมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่

Advertisement
 • – อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • – อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

2. VIA ตรวจการเปลี่ยนแปลงบริเวณปากมดลูกที่รู้ผลรวดเร็ว

 • อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap Smear

วิธีการเข้ารับบริการ เพียงแสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับบริการ (ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์) โดยต้องเช็กข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ “ตรวจสุขภาพ” หรือโรงพยาบาลที่เข้าร่วม ได้ที่ www.sso.go.th

ก่อนจะไปตรวจสุขภาพ ควรทำตามคำแนะนำนี้

 • งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
 • พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 • งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์ไปด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
 • หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน กรณีที่ต้องเข้ารับการตรวจภายใน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisement