“สมพงษ์” เผย “ความใส่ใจ” กุญแจสำคัญ สร้างองค์กร-ช่วยชุมชนเกษตรกรให้ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2561 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจจัดงานสัมมนาเพื่อสังคมแห่งปี “SDGs ก้าวใหม่ธุรกิจไทย จากทุนหมู่บ้าน ถึงกระดานหุ้นโลก” นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวในช่วงสัมมนาพิเศษ : ค้นหาคำตอบ…อนาคตประเทศไทย ถึงจุดเริ่มต้นการทำงานที่ยั่งยืนขององค์กร และการทำงานร่วมกับชุมชน โดยการลงไปมีส่วนร่วมสร้างรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ตัดตอนคนกลาง สร้างรายได้ให้ชุมชนโดยตรง 
จุดเริ่มต้นในการทำงานเพื่อความยั่งยืนของเทสโก้ โลตัสมี 2 ส่วน คือ หนึ่ง ความตระหนัก เทสโก้ โลตัสตระหนักว่าเราเป็นส่วนสำคัญในสังคมไทย เพราะเป็นองค์กรที่มีพนักงานกว่า 6 หมื่นคนทั่วประเทศ มีซัพพลายเออร์กว่า 3 พันราย และมีลูกค้าวันละกว่าล้านคน ดังนั้นบทบาทของเราจึงเกี่ยวข้องกับคนส่วนร่วม
 
สอง ความเชื่อ เทสโก้ โลตัสเชื่อว่าการใส่ใจช่วยเหลือสังคมเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้ (every little help makes a big different) ซึ่งความคิดนี้ก่อให้เกิดเป็นแนวทางความยั่งยืนของเราที่เรียกว่า Little Help Plan ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เกือบทุกเป้าหมาย โดยสามารถแยกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ People การดูแลใส่ใจพนักงานให้มีความสุข, Products การจัดซื้อสินค้าอย่างมีจริยธรรม สินค้ามีประโยชน์ต่อผู้บริโภค และการจัดการขยะอาหาร และ Places การช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นเจริญเติบโต มีส่วนร่วมในเชิงบวกทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ Little Help Plan ยังเป็นแนวทางที่เทสโก้ระดับโลกยึดถือปฏิบัติด้วย
 
“การที่จะผลักดันเรื่องความยั่งยืนให้ประสบความสำเร็จ พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญ เราจึงปลูกฝังเรื่องความยั่งยืนให้อยู่ในกระบวนการทำงาน และ DNA ของพนักงาน แต่ไม่ได้เป็นในรูปแบบบังคับ ทั้งนี้ แต่ละปีเรามีโครงการ Community Day ให้พนักงานคิดทำโครงการเพื่อสังคมตามความสนใจอีกด้วย”
 
นอกจากนี้เราใช้แนวทางเพื่อความยั่งยืนเป็นกลไกทางธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การจัดหาสินค้า เช่น สินค้าเกษตรกรรม โดยเราเข้าไปทำงานร่วมกับเกษตรกร ตั้งแต่การวางแผนการผลิต ว่าควรผลิตอะไรที่ตรงกับจุดแข็งของชุมชน และผลิตเท่าไหร่ถึงจะไม่เหลือทิ้ง วิธีการของเราคือ ให้แต่ละท้องที่จัดตั้งผู้นำชุมชนเพื่อมาประสานงานกับเทสโก้ โลตัส เพราะจุดนี้เป็นการช่วยให้เกษตรกรเปิดใจและเชื่อใจในการร่วมโครงการกับเราง่ายขึ้น
 
“เรามองว่าปัจจัยสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้อย่างยั่งยืน (key success) คือ เกษตรกรต้องรู้ต้นทุนของตัวเอง ต้องเปิดใจรับฟังและลองทำสิ่งใหม่ มีความตั้งใจ เพราะความยั่งยืนเกิดขึ้นจากความตั้งใจทำให้มีผลสม่ำเสมอ ทั้งคุณภาพและจำนวนผลผลิต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการรวมกลุ่ม เพราะเกษตรกรไทยมักทำงานกระจัดกระจาย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้เกิดการมีคนกลางเข้าไปแทรกแทรง เพื่อรวบรวมสินค้าจากแต่ละเกษตรกรส่งให้ผู้จัดจำหน่ายค้าปลีก”
 
ในส่วนของการให้ลูกค้า เราทำโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก นำร่องที่โลตัส เอ็กเพรส สาขา นวมินทร์ โดยสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าไม่รับถุงพลาสติกในทุก ๆ ครั้งที่มาช้อปปิ้ง ด้วยการมอบคะแนนกรีนพอยท์เพื่อรับสิทธิประโยชน์หลากหลายรูปแบบ เป็นการสร้างความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน ทั้งนั้น การลดการใช้ถุงพลาสติกของเรายังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐด้วย เราจึงพิจารณาการขยายไปที่สาขาอื่น แต่การสร้างความเข้าใจให้ลูกค้าต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ