อาลัยนิจนิรันดร์ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

การจากไปอย่างสงบของ “คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 01.24 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หลังรักษาอาการป่วยจากมะเร็งมาได้ระยะหนึ่ง นับเป็นความสูญเสียและโศกเศร้าของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด เพราะตลอด 80 ปีของคุณหญิง ทั้งชีวิตได้ทุ่มเทเพื่อครอบครัว องค์กร และสังคม จนเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พวงมาลาพระราชทาน

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ท.จ., ว.ป.ร. ๔ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส ในโอกาสนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ร่วมด้วย

จากนั้น ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์ ที่หน้าโกศศพ ณ ศาลากวีนิรมิต

Advertisement

สำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนั้น กำหนดวันที่ 18-23 มีนาคม เวลา 19.00 น. ส่วนวันที่ 24 มีนาคม เวลา 10.00-21.00 น. จะเป็นพิธีกงเต๊ก และวันที่ 25 มีนาคม ทำพิธีคำนับศพ

ผู้หญิงที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นภริยา เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นคู่ชีวิตระดับมหาเศรษฐีของประเทศไทย ทั้งคู่ร่วมกันสร้างครอบครัวและก่อตั้งธุรกิจแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตลอด ตั้งแต่ยุคบุกเบิกธุรกิจค้าสุรา จนต่อยอดสร้างอาณาจักรเป็นกลุ่มบริษัทไทยเบฟฯ และขยายสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร ซึ่งมีมูลค่าหลายแสนล้านบาทในปัจจุบัน

คุณหญิงวรรณา เกิดปี พ.ศ. 2486 เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ชื่อเดิม นางสาววรรณา แซ่จิว หรือนามสกุลเดิม “จาตุรแสงไพโรจน์” เป็นบุตรสาว นายกึ้งจู-นางคาไน้ แซ่จิว มีพี่น้องทั้งหมด 10 คน หลังสมรสกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 5 คน ได้แก่ นางอาทินันท์ พีชานนท์ นางวัลลภา ไตรโสรัส นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี และ นางฐาปนี เตชะเจริญวิกุล

คุณหญิงวรรณาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาณาจักรไทยเจริญ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (TCC) ซึ่งเป็นบริษัทระดับชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ถนนสุรวงศ์ ตรงข้ามบ้านพักส่วนตัว

ทีซีซี กรุ๊ป มีโครงสร้างธุรกิจ 5 แกนหลัก ประกอบด้วย 1.สายธุรกิจเครื่องดื่ม 2.สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีบริษัทในเครือร่วมบริหารพอร์ตครบวงจร ทั้งที่อยู่อาศัย ห้างค้าปลีก โรงแรม อาคารสำนักงาน อาทิ ทีซีซี แลนด์, ยูนิเวนเจอร์ และเฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ 3.กลุ่มอุตสาหกรรมการค้า 4.กลุ่มประกันและการเงิน โดยอาคเนย์ และ 5.สายธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ผ่านกลุ่มพรรณธิอร ขับเคลื่อนกิจการทั้งในและต่างประเทศ ทั้ง สปป.ลาว และกัมพูชา

ที่สำคัญ ทั้งคุณหญิงวรรณาและเจ้าสัวเจริญ มีความชอบเหมือนกันคือ ชอบสะสมทรัพย์ด้วยการซื้อที่ดินมาตลอด 50 กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้พอร์ตอสังหาริมทรัพย์ติดชาร์ตลำดับเบอร์ต้น ๆ กลายเป็นบิ๊กแลนด์ลอร์ด

Advertisement

ทั้งได้จัดระเบียบพอร์ตธุรกิจ พร้อมจัดการบริหารมรดกให้ลูก ๆ ทั้ง 5 คน รับไปขยายและต่อยอดธุรกิจเป็นพอร์ตของตัวเอง โดยเดินหน้าสู่บริษัทมหาชนเต็มรูปแบบ ซึ่งคุณหญิงวรรณาถือเป็นผู้มีบทบาทในการวางรากฐานและแนะแนวทางให้ลูก ๆ ทุกคน เดินสู่เป้าหมาย ด้วยการสร้างครอบครัวและธุรกิจให้เป็นปึกแผ่น พร้อมเกื้อกูลกันและกัน

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 8 มหาวิทยาลัย

ขณะที่เว็บไซต์ https://www.assetworldcorp-th.com ระบุว่า คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก 8 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

อันได้แก่ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณประโยชน์ทางธุรกิจของแต่ละสาขาวิชาได้เป็นอย่างดี

ก่อนจะล่วงลับ คุณหญิงวรรณาดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัททีซีซี ได้แก่

Advertisement

รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด รองประธานกรรมการ บริษัท สิริวนา จำกัด รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท คริสตอลลา จำกัด

รองประธานกรรมการ บริษัท พรรณธิอร จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซีแลนด์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด

รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท แสงโสม จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ธนภักดี จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท มงคลสมัย จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings Limited รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited และรองประธานกรรมการ InterBev Investment Limited

นอกจากนี้ คุณหญิงวรรณายังมีบทบาทสำคัญในด้านการทำงานการกุศลและช่วยเหลือสังคมในหลากหลายด้าน ทั้งยังดำรงตำแหน่งสำคัญในมูลนิธิต่าง ๆ เช่น กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี กรรมการศิริราชมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ กรรมการ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย กรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และกรรมการมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล

บทบาทของคุณหญิงวรรณา นอกเหนือจากเป็นที่รู้จักกันดีในวงการธุรกิจแล้ว งานทางด้านสังคมและการกุศลถือว่า “คุณหญิงมีบทบาทสำคัญมาก” ในฐานะผู้อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างแท้จริง