จุรินทร์ นำทีม MOU สิงคโปร์ โออาร์เกาะขบวนผนึก สลีคอีวี

“จุรินทร์” นำทัพเอกชนลงนาม MOU ผนึกสิงคโปร์ 5 ฉบับ “ทรัพย์สินทางปัญญา ไก่ หมู น้ำตาล อีวี” อาศัยเวทีประชุม STEER ครั้งที่ 6 รุกตลาดการค้า 1.2 หมื่นล้าน โออาร์ลงนาม “สลีค อีวี” ลุยธุรกิจอนาคต

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ (Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship : STEER) ครั้งที่ 6 วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานร่วมกับนายตัน ซี เหล็ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมคนที่สองของสิงคโปร์ เพื่อเร่งหารือและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทั้ง 2 ฝ่ายสนใจร่วมกัน

Advertisement

“ในระหว่างการประชุม STEER กระทรวงพาณิชย์ยังจัดให้มีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ระหว่างผู้ส่งออกสินค้าศักยภาพของไทย ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) เช่น สินค้าโปรตีนจากพืช เนื้อสัตว์ทางเลือก และอาหารแปรรูปจากวัตถุดิบธรรมชาติ กับผู้นำเข้าสิงคโปร์

รวมทั้งจะมีการลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยและสิงคโปร์ รวม 5 ฉบับ อาทิ ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์ ความร่วมมือสินค้าเกษตร และความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืนของภาคเอกชน 2 ฝ่าย”

รายงานข่าวระบุว่า ในการประชุม STEER ครั้งนี้ นายจุรินทร์จะเป็นประธานการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) 5 คู่ ประกอบด้วย 1) บันทึกความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสิงคโปร์ 2) บันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย และสมาคมผู้ค้าเนื้อสัตว์สิงคโปร์

Advertisement

3) บันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออกไทยและสมาคมผู้ค้าเนื้อสัตว์สิงคโปร์ 4) บันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเวอร์คอมม์ สิงคโปร์

และ 5) บันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ และบริษัท สลีค อีวี จำกัด ซึ่งทำธุรกิจมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าน้องใหม่ เป็นบริษัทไทยที่มีสิงคโปร์ถือหุ้น ส่วนผู้ที่จะลงนามคือนายรชา อุทัยจันทร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจต่างประเทศ ของโออาร์

นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้เลี้ยงไก่เพื่อการส่งออก เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในวันพรุ่งนี้ (12 ตุลาคม 2565) สมาคมจะร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสมาคมผู้ค้าเนื้อสัตว์สิงคโปร์ เป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน หลังจากนั้นจะหารือกับสมาชิกเพื่อผลักดันการขยายตลาดในลำดับต่อไป

Advertisement

ทั้งนี้ สิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทยในอาเซียน และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 8 ของไทยในโลก โดยช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. 2565 การค้าร่วมระหว่างไทยกับสิงคโปร์ มีมูลค่า 12,854.36 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 20.29% เป็นการส่งออก 7,181.89 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 23.71% และการนำเข้า 5,672.47 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 16.22%

สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น