กกร.ยื่นหนังสือถึงประยุทธ์ เบรกค่าไฟ 5.69 บาท/หน่วย วันนี้

ค่าไฟ
ภาพจาก Pixabay

กกร.ยื่นหนังสือถึงประยุทธ์ ชง 5 ประเด็น เบรกขึ้นค่าไฟ 5.69 บาท กระทบต้นทุน-ผู้ประกอบการแบกภาระเพิ่ม ชงทบทวนโครงสร้างราคา ตั้ง กรอ.ด้านพลังงาน หนุนติดโซลาร์

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (21 ธันวาคม 2565) คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จะยื่นหนังสือที่ลงนามโดยตนและประธานภาคเอกชนทั้ง 2 ท่านคือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เพื่อขอบรรเทาค่าไฟฟ้า หลังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศอัตราค่าไฟฟ้ารวมอยู่ที่อัตรา 5.69 บาทต่อหน่วย ซึ่งเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการต้องปรับราคาสินค้ากระทบประชาชน

               
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

ทาง กกร.เสนอขอให้รัฐบาลพิจารณาข้อเสนอในการบรรเทาภาระผู้ประกอบการจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้า 5 ประเด็น ดังนี้

1.ตรึงราคาค่าไฟฟ้าในกลุ่มบ้านอยู่อาศัย โดยต้องไม่ผลักภาระต้นทุนส่วนเพิ่มมาให้เป็นภาระของผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนที่เหลือ แต่ภาครัฐควรหางบประมาณจากส่วนอื่นมาช่วยเหลือกลุ่มบ้านอยู่อาศัยแทน

2.ขยายเพดานหนี้ 2 ปีให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด้วยการเพิ่มเพดานเงินกู้เฉพาะกิจ จัดสรรวงเงินให้ยืม และชะลอการส่งเงินรายได้เข้าคลัง เนื่องจากภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าที่ กฟผ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจรับภาระแทนประชาชนไปก่อนนั้น เป็นการสมควรและอยู่ในวิสัยที่ภาครัฐจะบริหารจัดการให้ กฟผ.สามารถเพิ่มการรับภาระได้มากขึ้นและยาวนานขึ้นได้มากกว่า 2 ปี

Advertisement

3.ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า โดยขอให้มีการปรับค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติแบบขั้นบันได เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและการนำค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่มครั้งนี้ มาหักค่าใช้จ่าย หรือลดหย่อนภาษีได้ 2-3 เท่า เพื่อแบ่งเบาภาระให้ผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวหรือบริหารจัดการพลังงาน อาทิ การปรับกระบวนการผลิตให้มาใช้ไฟฟ้าในช่วง Off-Peak (ช่วงไฟฟ้ามีราคาถูก) มากขึ้น

4.ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อใช้เองให้มากขึ้น โดยเน้นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นการชั่วคราวในช่วงวิกฤตพลังงาน และสามารถขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนเกินกลับให้การไฟฟ้าฯ และ 5.มีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในด้านพลังงานให้มากขึ้น โดยเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนด้านพลังงาน (กรอ.ด้านพลังงาน)