สินิตย์ ดันเกษตรกรโคนมไทย ใช้ FTA เปิดตลาดส่งออกอาเซียน

นม

“สินิตย์” เปิดโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” ปีที่ 5 ติวเข้มเกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายตลาดส่งออก พร้อมจัดทัพเจรจาจับคู่ธุรกิจที่กัมพูชาในเดือน ก.พ.นี้

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” ว่าการจัดงานในปีนี้ เป็นการดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2561 มีเป้าหมายเพื่อติดอาวุธความรู้ให้กับเกษตรกร สหกรณ์โคนม และผู้ประกอบการนมโคแปรรูป เร่งใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มีอยู่ 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ อาทิ อาเซียน จีน และญี่ปุ่น

โดยคู่ค้าส่วนใหญ่ได้ลดภาษีนำเข้าสินค้านมโคและนมโคแปรรูปให้ไทยเหลือ 0% แล้ว พร้อมทั้งช่วยผลักดันให้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการส่งออก สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถผลักดันการส่งออกนมโคแปรรูปไปตลาดการค้าเสรีมีมูลค่ามากกว่า 300 ล้านบาท

นม

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว ยังเป็นไปตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ซึ่งได้มอบนโยบายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทำงานเชื่อมโยงภารกิจของกรมในการส่งเสริมให้เกษตรกร สหกรณ์โคนม และผู้ประกอบการขยายตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ

ทั้งนี้ รูปแบบการดำเนินโครงการในปีนี้ จะนำสหกรณ์โคนมและผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการส่งออก โดยใช้ FTA เป็นเครื่องมือทางการค้า เข้าร่วมกิจกรรมอบรมบูทแคมป์ โดยติวเข้มเรื่องการใช้ประโยชน์จาก FTA เรียนรู้กฎระเบียบการค้า มาตรฐานสินค้าเพื่อส่งออก กลยุทธ์การสื่อสาร การทำตลาดในกัมพูชา และการทำ Workshop เขียนแผนธุรกิจ พร้อมทั้งสำรวจตลาดและจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าและห้างโมเดิร์นเทรด ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในเดือนกุมภาพันธ์นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า มีสหกรณ์โคนมและผู้ประกอบการนมโคแปรรูป สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนมาก ซึ่งกรมได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งความพิเศษของการดำเนินโครงการในปีนี้ คือการนำผู้ประกอบการเดินทางไปสำรวจตลาดและห้างโมเดิร์นเทรด ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

นม

อาทิ Aeon Mall, Lucky Mall และ Makro รวมทั้งจะจัดให้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้ากัมพูชา ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่จะสามารถขยายการปักหมุดนมโคแปรรูป และรักษาฐานตลาดนมแบรนด์ของไทยในกัมพูชาอีกด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยเป็นผู้นำการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์ในตลาดอาเซียน สินค้าส่งออกหลัก อาทิ นมยูเอชที นมเปรี้ยวและโยเกิร์ต เครื่องดื่มที่มีนมผสม และเนยแข็ง ซึ่งกัมพูชาเป็นตลาดที่ไทยส่งออกมากเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน โดยในช่วง 11 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่าส่งออกไปตลาดกัมพูชา 167 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 37.6% ของการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก