ประกันรายได้เกษตรกรยาง ปี 4 วงเงิน 7.6 พันล้าน ฉลุย เตรียมชง ครม.

ประกันรายได้ยาง ยางพารา

บอร์ดยาง กนย. “ประยุทธ์” ไฟเขียวเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 วงเงินรวมกว่า 7.6 พันล้านบาท เตรียมชงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อ คาดเริ่มจ่ายเงินงวดแรกได้กุมภาพันธ์นี้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่าวันนี้ กนย.มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่รายได้ลดลงจากที่เกษตรกรควรจะได้รับ และช่วยลดผลกระทบในการดำเนินชีวิต

โดยการประกันรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวนทั้งสิ้น 1,604,379 ราย (เจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ทำ 1,372,865 ราย และคนกรีดยาง 231,514 ราย) คิดเป็นพื้นที่ปลูกยาง รวม 18,183,764.59 ไร่ ซึ่งเป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว กำหนดราคาประกันผลผลิตยางแต่ละชนิด ดังนี้

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%)57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กิโลกรัม แบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวนร้อยละ 60 และคนกรีด ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด รายละไม่เกิน 25 ไร่ ระยะเวลาประกันรายได้ 2 เดือน (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565) งบประมาณโครงการฯ รวม 7,643,857,284.15 บาท

โดยหลังผ่านการเห็นชอบจากจาก กนย. แล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทย จะเร่งดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการฯ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วที่สุด คาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายเงินประกันรายได้ถึงมือชาวสวนยางปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้