ลุ้น กยท.ชงประกันรายได้ยาง เฟส 4 เข้าบอร์ด กนย. วันที่ 1 ก.พ.

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท

กยท. พร้อมเสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกร ระยะ 4 เข้าที่ประชุม กนย. 1 กุมภาพันธ์ นี้ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง 1.6 ล้านราย ทุ่มกว่า 7.6 พันล้านบาท

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะ 4 ซึ่งจะประกันรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 1,604,379 ราย

ขณะนี้ กยท.เตรียมพร้อมนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งเรื่องงบประมาณกว่า 7.6 พันล้านบาท และหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงิน

โดยเมื่อผ่านความเห็นชอบจาก กนย.แล้ว จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด

“กยท.พร้อมดำเนินโครงการประกันรายได้ระยะ 4 บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ราคายางผันผวน ซึ่งชาวสวนยางอาจมีรายได้ลดลง โดยโครงการนี้จะช่วยให้ชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มที่สม่ำเสมอ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง” นายณกรณ์กล่าว

Advertisment