ส.อ.ท.หนุนรัฐซื้อโรงไฟฟ้าคืน บริหารจัดการค่าไฟระยะกลาง-ระยะยาว

โรงไฟฟ้า
ภาพจาก EGAT

เปิดข้อเสนอ ส.อ.ท.หนุนรัฐซื้อโรงไฟฟ้าเอกชนคืน บริหารจัดการค่าไฟระยะกลาง-ระยะยาว พร้อมรื้อโครงสร้างค่าไฟ-ค่าผ่านท่อ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (20 ก.พ.) นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สาเหตุที่ทำให้ค่าไฟฟ้ามีราคาแพง เป็นผลจากการให้โรงไฟฟ้าเอกชนมีสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้ามากเกินไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ EGAT สัดส่วนน้อยลงเหลือ 32%

ขณะที่โรงไฟฟ้าภาคเอกชนขนาดใหญ่ IPP มีสัดส่วน 31% ขนาดเล็ก SPP 17% และนำเข้าและแลกเปลี่ยน 12% และขนาดเล็กมาก หรือ VSPP 8% กำลังการผลิตตามสัญญา ณ ต.ค. 2565 ค่าไฟฟ้าแพงขึ้นจากค่า AP (จ่าย IPP) และค่า CP (จ่าย SPP) ตามสัญญาเสือนอนกินที่ยังไม่มีใครแก้ไข

EGAT แบกรับภาระหนี้ ค่าไฟฟ้าเพียงรายเดียว (จากการเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องแบกภาระช่วยกลุ่มเปราะบางตามนโยบายภาครัฐ) เกินกำลังที่มีอยู่ ขณะที่ภาครัฐไม่สามารถบังคับให้โรงไฟฟ้าเอกชนช่วยได้เลย EGAT ขาดสภาพคล่อง โรงไฟฟ้าเอกชนมีกำไรสูงมาก โดยประชาชนและภาคธุรกิจจ่ายค่าไฟฟ้าแพง เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน มันสะท้อนนโยบายที่ผิดพลาดของภาครัฐหรือไม่ ?

Advertisement

ทั้งหมดนี้จึงมีข้อเสนอในระยะกลาง / ระยะยาวต้องรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้า โดย 1) หยุดขยายโรงไฟฟ้าเพื่อลดกำลังการผลิต ส่วนเกิน 2) ซื้อโรงไฟฟ้าเอกชนมาเป็นของภาครัฐ 3) ปรับสูตรค่าไฟฟ้า / ค่าผ่านท่อของ NG โดยลด IRR จาก 18% ลง เพราะไม่มีความเสี่ยง ทำไมต้องมีกำไรสูง และให้ลดค่าผ่านท่อ NG ของ SPP ให้ใกล้เคียงกับ IPP พร้อมทั้ง ทบทวนค่า NG ที่นำไปใช้ในภาคปิโตรเคมีทั้ง ๆ ที่เป็น NG มีคุณภาพสูง

“ตอนนี้มีบางพรรคเสนอให้ซื้อโรงไฟฟ้าเอกชนกลับมาเป็นของภาครัฐ เพราะเราจ่ายเงินให้ไปอยู่แล้วในค่าเอพี การซื้อคืนรัฐจะได้มี assets เป็นโรงไฟฟ้า และมีฐานในการช่วยควบคุมค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น”

ส.อ.ท. ค่าไฟ