มาแล้วแม่! ค่าไฟงวดใหม่ 4.75 บาท/หน่วย

ค่าไฟฟ้า

กกพ. เคาะค่าไฟงวดใหม่เดือน พ.ค.-ส.ค. 66 อยู่ที่ 4.75 บาท/หน่วย เพิ่มขึ้นจากงวดแรกที่ 4.72 บาท/หน่วย

วันที่ 8 มีนาคม 2566 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2566 ขึ้น 98 สตางค์/หน่วย ซึ่งเป็นอัตราต่ำสุดในกรณีศึกษา แต่เมื่อรวมกับค่าไฟฐานที่อยู่ประมาณ 3.76 บาท/หน่วย

ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เรียกเก็บกับประชาชนในเดือน พ.ค.-ส.ค. 2565 อยู่ที่ 4.75 บาท/หน่วย จากปัจจุบันอยู่ที่ 4.72 บาท/หน่วย

ทั้งนี้ เนื่องจากต้องทยอยชำระค่าเชื้อเพลิงที่ค้างจ่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการแบกรับต้นทุนแทนประชาชนก่อนหน้านี้ประมาณ 1.3 แสนล้านบาท เฉลี่ย 5 งวด ๆ ละ 41 สตางค์/หน่วย แต่หากกรณีชำระหนี้คืนให้ กฟผ.ทั้งหมด ค่าไฟต้องเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.93 บาท/หน่วย ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 6.69 บาท/หน่วย

Advertisement