โรงงานแพลนต์เบส “Plant & Bean” ปตท. ผ่านมาตรฐาน BRCGS รายแรกในอาเซียน

โรงงานแพลนต์เบส ปตท. “Plant & Bean” ผ่านการรับรองมาตรฐาน BRC ในระดับ Grade A และมาตรฐาน BRCGS Plant-Based รายแรกในอาเซียน

วันที่ 23 มกราคม 2567 รายงานข่าวจาก บมจ. ปตท. ระบุว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศ ไทย (Plant & Bean (Thailand) ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-Based Food) ภายใต้ บริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จำกัด (Nutra Regenerative Protein Co.,Ltd. : NRPT) บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (อินโนบิก)

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100% และบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF) ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากล “BRC Global Food Safety Standard (Issue 9) : BRC” ในระดับ Grade A และได้รับการรับรองมาตรฐาน BRCGS Plant-Based ด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชเป็นบริษัทแรกในภูมิภาคอาเซียน

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย)

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เปิดเผยว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของการพัฒนา เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดอาหารแห่งอนาคต ซึ่ง NRPT ได้มีการลงทุนโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืช 100% แห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ โดยได้เริ่มดำเนินการระยะแรกที่กำลังการผลิต 3,000 ตันต่อปี

ทั้งนี้ โรงงานได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากลไปเมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2567 โดยทราบผล (อย่างไม่เป็นทางการ) ว่าบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC ในระดับ Grade A ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน BRCGS Plant-Based เป็นบริษัทแรกในภูมิภาคอาเซียน โดยสถาบันมาตรฐานอังกฤษอยู่ระหว่างดำเนินการออกเอกสารการรับรองอย่างเป็นทางการภายใน 40 วัน

นอกจากนี้ ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และมีความปลอดภัย บริษัทยังได้การรับรองมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP) และมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Hygiene Practice : GHP) จากการตรวจประเมินในครั้งนี้อีกด้วย

“การผ่านการรับรองมาตรฐานนี้ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ทั้งเรื่องคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับตรงตามมาตรฐานสากล ตลอดจนเพิ่มฐานลูกค้าและความสามารถการแข่งขันในตลาดมากขึ้น


ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงงานได้มีการผลิตอาหารโปรตีนจากพืชให้กับลูกค้าทั้งในประเทศ และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา Plant-Based Medicine ร่วมกับอินโนบิก เพื่อตอบโจทย์การดูแลรักษาสุขภาพและลดอัตราการก่อโรค” ดร.บุรณินกล่าว