พลังงานดึงกองทุนน้ำมันฯหนุนเบนซิน ก่อนมาตรการลดภาษีสิ้นสุด 31 ม.ค. 67

ราคาน้ำมัน เติมน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์

กระทรวงพลังงานหาทางแก้ ดึงกองทุนน้ำมันฯหนุนลดภาระประชาชน หลัง 31 ม.ค. 2567 สิ้นสุดมาตรการลดภาษี “เบนซิน”

วันที่ 26 มกราคม 2567 ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ตามที่ ครม.ได้มีมติปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันกลุ่มเบนซิน ประกอบกับกระทรวงพลังงานได้มีมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินทุกประเภท ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันลดลงตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นมา โดยมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่กำลังจะถึงนี้

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงานได้ประชุมเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ทั้งการบริหารจัดการเรื่องราคาโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) และการบริหารจัดการเรื่องปริมาณการจัดหาและการจำหน่ายโดยกรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ มั่นใจแม้สิ้นสุดมาตรช่วยเหลือดังกล่าว ยังสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

“มาตรการช่วยกลุ่มเบนซินที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคมนี้ เป็นไปตามมติ ครม.ที่กระทรวงพลังงานเสนอในการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ใช้น้ำมันเบนซินในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงพลังงานขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหลังจากสิ้นสุดมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ กระทรวงพลังงานจะใช้กลไกของกองทุนน้ำมันฯเข้ามาบริหารจัดการเรื่องราคาน้ำมัน เพื่อไม่ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว


รวมถึงขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันตรวจสอบให้มีน้ำมันพร้อมจำหน่ายเต็มที่ ซึ่งหากไม่ได้รับความสะดวกก็สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงาน 0-2794-4111 และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กระทรวงพลังงาน 0-2140-6081” ดร.ประเสริฐกล่าว