ลดภาษีดีเซล 3 เดือน ช่วยลดภาระกองทุนน้ำมัน 2 พันล้าน

ดีเซล

ครม.เคาะลดภาษีดีเซล 1 บาท ลดภาระกองทุนน้ำมัน 2,000 ล้าน หนุนตรึงดีเซล 30 บาท ยิงยาว 3 เดือนถึง 19 เม.ย. 2567

วันที่ 16 มกราคม 2567 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า วันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กรมสรรพสามิตลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในอัตราประมาณ 1 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 หลังจากที่มาตรการเดิมสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

”ในวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบให้กรมสรรพสามิตลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงประมาณ 1 บาทต่อลิตร จากเดิมเก็บที่ประมาณ 5-6 บาทต่อลิตร เหลือประมาณ 4-5 บาทต่อลิตร (ขึ้นอยู่กับชนิดน้ำมัน) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ส่วนที่เหลือให้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าอุดหนุน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลจะไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร คาดว่าการลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลจะช่วยแบ่งเบาภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้เดือนละประมาณ 2,000 ล้านบาท“


นายพีระพันธุ์กล่าวว่า ทั้งนี้ เราได้เตรียมดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานทั้งไฟฟ้าและน้ำมัน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรม เนื่องจากการแก้กฎหมายมีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และขอให้เชื่อมั่นว่ากระทรวงพลังงานจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้