ปี 2566 กองทุนน้ำมันติดลบ 78,594 ล้าน อุ้มดีเซลต่อ

น้ำมัน

กองทุนน้ำมันฯปี 2566 ติดลบ 78,594 ล้าน ลุ้น สกนช. ประกาศอุ้มดีเซลต่อ 30 บาท/ลิตร อีก 3 เดือน ยิงยาวถึง 31 มี.ค. 2567

วันที่ 2 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานสถานการณ์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปลายปี 2566 ว่า ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ติดลบ 78,594 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 32,476 ล้านบาท ส่วนก๊าซ LPG ติดลบ 46,118 ล้านบาท

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2566

ซึ่งถือว่าสถานการณ์ดีกว่าช่วงต้นปี 2566 ที่ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 ติดลบ 121,491 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 77,191 ล้านบาท ส่วนก๊าซ LPG ติดลบ 44,300 ล้านบาท อันเป็นผลจากการสงครามรัสเซีย-ยูเครนและอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐที่สูงขึ้น


แต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องเฝ้าติดตามสถานะกองทุนน้ำมันฯต่อไป เนื่องจากเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวจากสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าช่วยอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศให้อยู่ที่ 30 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2567