สกัดจับเนื้อกระบือแช่แข็ง 24 ตัน ลักลอบนำเข้าผ่านประจวบคีรีขันธ์

สกัดจับเนื้อกระบือแช่แข็ง

อธิบดีกรมปศุสัตว์เผยเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร สกัดรถบรรทุกลอบขน “เนื้อกระบือ” 24 ตัน ลักลอบเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งตำรวจดำเนินคดี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ได้รับรายงานจากกองสารวัตรและกักกันว่า เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร สกัดรถเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ประเภทเนื้อกระบือแช่แข็งบรรจุกล่อง ต้นกำเนิดประเทศอินเดีย 2 คัน คันแรก รถยนต์ 12 ล้อ จำนวนซากกระบือแช่แข็ง 17,000 กิโลกรัม คันที่สอง รถยนต์ 6 ล้อ จำนวนซากกระบือแช่แข็ง 7,000 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 24,000 กิโลกรัม โดยไม่มีเอกสารการเคลื่อนย้าย

เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา เคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์เข้า-ออก ผ่านเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ต้นทาง เป็นความผิดตามมาตรา 22 นำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิดตามมาตรา 31 และเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ข้ามเขตจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิดตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558


อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการคุมเข้มเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ที่ผิดกฏหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ คุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนปกป้องเกษตรกรจากการลักลอบนำเข้า และนำมาจำหน่ายแทรกแซงกลไกการตลาดอย่างไม่เป็นธรรม หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชั่น DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง