สทนช. เปิดผลตรวจค่าความเป็นกรด-ด่างน้ำโขงล่าสุด

ไพฑูรย์ เก่งการช่าง

สทนช. เปิดผลตรวจค่าความเป็นกรดด่างน้ำโขงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผิวดิน หลังอุบัติเหตุรถกรดซัลฟิวริก สปป.ลาว คว่ำ ยังจับตาผลกระทบจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย

วันที่ 8 เมษายน 2567 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ออกประกาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติฉบับที่ 2/2567 เรื่อง การติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง

สาระสำคัญระบุว่า ตามประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ฉบับที่ 1/2567 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 สทนช. ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ได้ประสานการดำเนินงานร่วมกับจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลเรื่องสารเคมีรั่วไหลลงสู่แม่น้ำคาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำโขงและสัตว์น้ำ โดยให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบจากคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง ในช่วงวันที่ 8-10 เมษายน 2567 รวมทั้งได้ประสานกรมควบคุมมลพิษและเขื่อนไซยะบุรี เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดทาง สทนช.ได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง บริเวณด้านหน้าและด้านท้ายเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว บริเวณอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำวันที่ 8 เมษายน 2567 พบว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ระหว่าง 07.00-08.00 น. และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัมต่อลิตร

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบจากคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขงจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

Advertisment