ภูมิธรรมเร่งชี้แจงทูตแอฟริกาด่วน ประมูลข้าว 10 ปี วันนี้ อคส. เปิดทีโออาร์

rice

“ภูมิธรรม” รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ มอบกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงทูตแอฟริกาด่วน หลังบางประเทศมีความไม่สบายใจ ไทยเตรียมประมูลข้าว 10 ปี พร้อมยันก่อนส่งออกไปต่างประเทศ ข้าวทุกเมล็ด ต้องได้มาตรฐานส่งออก ด้าน อคส. เตรียมประกาศทีโออาร์ 15,000 ตัน วันนี้ (27 พ.ค.)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่บางประเทศในตลาดแอฟริกา มีความไม่สบายใจในการพูดถึงการเปิดประมูลข้าวในโครงการรับจำนำข้าวสต๊อก 10 ปี หลังเปิดประมูลและมีการปรับปรุงข้าว เตรียมที่จะส่งออกไปทำตลาดแอฟริกา ว่า ต้องยอมรับจากปัญหาที่หลายฝ่ายด้อยค่าข้าวไทย และพูดถึงข้าวสารสต๊อกดังกล่าวมีสารตกค้างมากมาย และได้มีการพิสูจน์ออกมาแล้วไม่มีสารตกค้างสามารถยังบริโภคได้

ดังนั้น ต้องการให้ทุกอย่างจบลง ไม่ให้ด้อยค่าข้าวไทย เพราะจะทำให้ภาพลักษณ์ข้าวไทยเสียหายไปมากกว่านี้

ภูมิธรรม เวชยชัย
ภูมิธรรม เวชยชัย

นอกจากนี้ จากกระแสที่เกิดขึ้นทำให้หลายประเทศในตลาดแอฟริกามีความวิตกกังวลว่าหลังจากที่มีการประมูลข้าวได้แล้ว และมีการปรับปรุงข้าวลอตนี้จะส่งไปทำตลาดแอฟริกา ทำให้หลายประเทศไม่สบายใจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และบางประเทศในตลาดแอฟริกาที่กังวลใจได้ทราบถึงข้อเท็จจริง โดยในวันนี้ (27 พฤษภาคม 2567) ทางกระทรวงการต่างประเทศมีนัดหมายพูดคุยกับทูตแอฟริกา จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศได้ทำการขี้แจงถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้กับทูตแอฟริกาได้เข้าใจ

แม้ไทยจะมีข้าวเก่า 10 ปี แต่ก่อนที่จะส่งออกไปตลาดต่างประเทศในแต่ละครั้ง ทุกขั้นตอนจะต้องผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานการส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศที่จะรับรองข้าวทุกกระสอบก่อนส่งออก ดังนั้น เอกชนรายใดที่จะส่งออกข้าวไปตลาดประเทศ จะต้องทำให้ข้าวทุกเม็ดเป็นไปตามมาตรฐานก่อนส่งออกทุกครั้ง

Advertisment

ข้าวส่งออกต้องได้มาตรฐาน

รายงานจากกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ มีมาตรการกำกับดูแล ควบคุมคุณภาพมาตรฐานส่งออกสินค้าข้าวของไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกในการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย กระทรวงพาณิชย์มีการกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 ซึ่งกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพไว้ ดังนี้

(1) เมื่อผู้ส่งออกประสงค์จะส่งออกข้าวหอมมะลิไทย จะต้องยื่นคำร้องต่อกรมการค้าต่างประเทศขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย ขณะเดียวกันต้องแจ้งให้บริษัทผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (บริษัทเซอร์เวย์) เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้า

(2) การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยดังกล่าว จะมีพนักงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ไปปฏิบัติราชการเพื่อสุ่มกำกับการทำงานของผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (เซอร์เวย์เยอร์)

(3) เมื่อผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานจึงออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าให้ผู้ส่งออกใช้ประกอบพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกข้าวหอมมะลิไทยต่อไป

Advertisment

rice

โดยที่การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยจะตรวจ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าได้มาตรฐานตามที่กำหนด คือ

(1) ตรวจ ณ สถานที่ส่งออก (ตรวจเบื้องต้น) โดยเริ่มจากการสุ่มตัวอย่าง สุ่มจากกองสินค้าเพื่อให้ได้ตัวแทนสินค้าที่คลอบคลุมสินค้าทั้งหมด ในกรณีสินค้าบรรจุกระสอบ ให้สุ่มชักตัวอย่างทุกกระสอบ การตรวจทางกายภาพ เช่น ตรวจความบริสุทธิ์ว่ามีข้าวชนิดอื่นที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทยปลอมปนหรือไม่ ตรวจขนาดและความยาวของเมล็ด สีของเมล็ด สิ่งเจือปน และความชื้น เป็นต้น

โดยจะตรวจทุก 200 ตัน ที่มีการตรวจปล่อย เช่น สินค้า 1,000 ตัน จะตรวจทางกายภาพ 5 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด การจัดทำตัวอย่าง เพื่อนำไปตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงตัวอย่างที่เก็บไว้เพื่อสามารถนำมาตรวจสอบย้อนกลับได้

(2) ตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ (LAB) (ตรวจละเอียด โดยจะตรวจหาค่าต่าง ๆ ดังเช่นการตรวจ ณ สถานที่ส่งออก แต่จะใช้เวลาตรวจสอบมากกว่าเนื่องจากใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาตรวจเพิ่มในบางรายการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำขึ้น เช่น การตรวจความนุ่มโดยการหาค่าอมิโลสและการตรวจความบริสุทธิ์โดยการสลายเมล็ดข้าวในด่าง เป็นต้น

นอกจากนี้ ในส่วนของการตรวจสารตกค้าง จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อว่าจะให้ตรวจหรือไม่อย่างไรเป็นกรณี ๆ ไป และกระทรวงพาณิชย์ ยังได้กำหนดมาตรฐานแนะนำสำหรับมาตรฐานสินค้าข้าวหอมไทย ข้าวสีไทย ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวเหนียวขาว และข้าวนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกทางการส่งออก สำหรับตอบสนองความต้องการของตลาดและรสนิยมของผู้บริโภคที่ มีความหลากหลายในราคาที่เหมาะสม

ประกาศทีโออาร์วันนี้

องค์การคลังสินค้า (อคส.) ระบุว่า อคส. จะประกาศเงื่อนไข (ทีโออาร์) การเปิดประมูลข้าวในโครงการรับจำนำ 2556/57 ปริมาณ 15,000 ตัน ในวันนี้ (27 พฤษภาคม 2567) และในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 อคส. จะเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลข้าว เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงในทีโออาร์ เพื่อทำความเข้าใจในการเข้าร่วมประมูล และระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2567 จะเปิดให้ผู้ที่เข้าร่วมประมูลเข้าดูสภาพข้าว

และวันที่ 10 มิถุนายน 2567 จะเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นซองเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการเข้าร่วมประมูล และวันที่ 13 มิถุนายน 2567 จะประกาศผู้ที่ผ่านคุณสมบัติในการประมูล และวันที่ 17 มิถุนายน 2567 จะให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติยื่นซองเสนอราคา และในวันเดียวกันจะเปิดซองเพื่อหาผู้ที่เสนอราคาสูงสุดต่อไป

สำหรับข้าวที่นำมาประมูล ปริมาณ 15,000 ตัน โดยแยกเป็น 1.คลังกิตติชัย หลัง 2 (ข้าวหอมมะลิ 100%) รับมอบข้าวสารตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2557 ถึง 10 มีนาคม 2557 เก็บข้าวแล้ว 10 ปี 2 เดือน รวมปริมาณทั้งสิ้น 26,094 ตัน หรือ 258,106 กระสอบจาก 24 โรงสี และได้มีการระบายข้าวสารแล้ว 3 ครั้ง คงเหลือ 11,656 ตัน หรือ 112,711 กระสอบ

คลัง บจก.พูนผลเทรดดิ้ง หลัง 4 (ข้าวหอมมะลิ 100%) รับมอบข้าวสารตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2557 ถึง 29 เมษายน 2557 เก็บข้าวแล้ว 10 ปี 7 วัน มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 9,567 ตัน หรือ 94,637 กระสอบ จาก 6 โรงสี ซึ่งระบายข้าวสารแล้ว 4 ครั้ง คงเหลือ 3,356 ตัน หรือ 32,879 กระสอบ เป็นต้น