“โอนหุ้นในเครือ” ไม่มีผลต่อการควบรวม “ซีพี-เทสโก้”

กขค. ชี้โอนกิจการภายในไม่มีผลต่อการควบรวมธุรกิจ “ซีพี-เทสโก้”

วันที่ 1 กันยายน 2564 รายงานข่าวระบุว่า จากกรณีที่เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการบริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้โอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (CPRH) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ CPF ถือหุ้นทางอ้อม 20% ผ่านบริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (CPM)

ให้แก่ บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO) มูลค่ารวม 43,589 ล้านบาท ด้วยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) รวมไปถึงหุ้นในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (CPRD) ซึ่ง CPRH ถืออยู่ในสัดส่วน 99.99% รวมถึงทรัพย์สินอื่น อาทิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

โดย MAKRO จะออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ CPRH ในจำนวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 217,949 ล้านบาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับการโอนกิจการทั้งหมดทั้งนี้คาดจบดีลภายใน 1-3 สัปดาห์ นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น MAKRO และ CPALL ช่วง 12 ต.ค. 64 นี้

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กรณีการโอนกิจการในกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลต่อการดำเนินการควบรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เพราะการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในเครือเดียวกัน


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ