พบเชื้อโควิดทุเรียนส่งออกไปจีน ซ้ำรอย ปิดด่านโมฮาน 5 วัน

จีน ปิดด่านโมฮาน 5 วัน สกัดทุเรียนมีเชื้อโควิด ปรับแผนส่งทางเรือแทน

จีนปิดด่านโมฮาน 5 วัน หลังตรวจเจอทุเรียนมีเชื้อโควิด ด้าน “จุรินทร์” เร่งเจรจาอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและผ่านแดน-เปิดช่องทางระบายผลไม้ไทยไปจีน-เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์รถไฟจีน-ลาว แนะใช้ด่านตงซิงเป็นทางเลือก

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายจตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาว เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า
ขณะนี้ด่านโมฮานปิดนำเข้าทุเรียนไทยอีกครั้งเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 29 เมษายน 2565 หลังพบเชื้อโควิด-19 ที่ตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งทุเรียน จากก่อนหน้านี้ที่ได้ติดกันเลยเข้าสามวันหลังจากตรวจพบเชื้อโควิดที่กล่องทุเรียนส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางส่งออกจากเดิมในวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่จังหวัดหนองคายจะมีพิธีปล่อยขบวนส่งออกทุเรียนแบบส่งผ่าน โดยใช้เส้นทางรถไฟจีน-ลาว ไปเป็นทางเรือแทน

สำหรับการส่งลอตนี้จะเป็นการเหมาขบวนครั้ง 2 จากก่อนหน้านี้ที่ทางกระทรวงเกษตฯใช้วิธีการขนส่งโดยใช้หัวลาก ลากมาขึ้นรถไฟจีน-ลาวที่ประเทศลาวแล้วขนส่งไปยังด่านโมฮาน

แต่การขนส่งในรอบนี้จะใช้วิธีลากโดยใช้รถไฟจากมาบตาพุดขนส่งไปที่ลาวโดยใช้รถไฟไทย-ลาว จากนั้นจะขนขึ้นรถไฟจีน-ลาวเพื่อส่งต่อไปที่โมฮาน แล้วจึงขนลงใส่หัวรถลากเข้าประเทศจีน ซึ่งวิธีนี้ทางเอกชนเรียกว่าวิธีมัลติทรานส์ฟอร์เมชั่น จะมีต้นทุนโลจิสติกส์ที่ต่ำกว่า 3-4 เท่า การขนส่งที่ใช้รถบรรทุก 2 ช่วง ช่วงหัวกับช่วงท้าย

สำหรับทุเรียนที่จะใช้ในการส่งครั้งนี้จะเป็นทุเรียนของบริษัท 9 เจริญ ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้ทดลองส่งทุเรียนสองตู้คอนเทนเนอร์และส่งมะพร้าวหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์ไปก่อนหน้านี้ ขณะที่ทุเรียนที่ขนส่งโดยกระทรวงเกษตรฯจะเป็นของเอกชนอีกรายหนึ่ง

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้นโยบายที่ชัดเจนและได้ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องในการใช้ประโยชน์จากการค้าชายแดนและผ่านแดน

จากการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดหนองคายเมื่อช่วงเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา รองนายกฯจุรินทร์ได้หารือกับภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้ประโยชน์จากรถไฟจีน-ลาวให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ติดตามแก้ปัญหารวมถึงอำนวยความสะดวก โดยให้บรรจุไว้ในวาระการประชุม กรอ.พาณิชย์

“สำหรับประเด็นที่สามารถหาทางออกร่วมกับภาคเอกชนได้ ระหว่างการประชุมท่านรองนายกฯจุรินทร์ก็จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันที แต่สำหรับประเด็นที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ก็จะรับไปดำเนินการต่อด้วยตัวเอง”

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าผ่านแดนจากไทยไปยังประเทศจีนที่มีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมหลากหลายประเด็น เช่น

Advertisement

ประเด็นที่ 1 ปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการขนส่ง เนื่องจากรถบรรทุกจากประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนหัวรถเมื่อเดินทางไปถึง สปป.ลาว รองนายกฯจุรินทร์ได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือกับการประชุมร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งทางการลาวก็ได้รับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา

ประเด็นที่ 2 จำนวนเจ้าหน้าที่และจำนวนชั่วโมงของด่านตรวจสินค้าบริเวณชายแดนระหว่างลาว-จีนและเวียดนาม-จีน ซึ่งเป็นเส้นทางที่ไทยส่งสินค้าผ่านทางบกด้วยรถบรรทุกไปเป็นจำนวนมาก ในประเด็นดังกล่าวนี้ รองนายกฯจุรินทร์ก็ได้ใช้เวทีการประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 หรือการประชุมร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว

โดยได้เจรจาเพื่อขอให้รัฐมนตรีด้านการค้าของเวียดนามและ สปป.ลาว พิจารณาเป็นตัวแทนของประเทศในอาเซียนที่มีชายแดนติดกับประเทศจีนช่วยเจรจาให้ทางการจีนอำนวยความสะดวกในการตรวจสินค้าโดยเพิ่มระยะเวลาในการทำการของเจ้าหน้าที่และเร่งเปิดด่านที่ปิดอยู่ในปัจจุบันด้วย

และประเด็นที่ 3 กระทรวงพาณิชย์ประสานงานร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศในการเร่งเจรจากับรัฐบาลจีนให้เปิดด่านสถานีรถไฟโมฮาน โดยได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีประจำสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (GACC) เพื่อขอประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์โดยเร็วที่สุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอตอบรับจากฝ่ายจีน เชื่อว่าจะสามารถหาทางออกที่เป็นรูปธรรม ในขณะที่จีนยังคงมีนโยบายโควิดเป็นศูนย์ (Zero COVID) อยู่ได้ โดยสามารถรับผลไม้จากประเทศไทยที่มีคุณภาพและปลอดเชื้อโควิดเข้าไปถึงผู้บริโภคในจีนได้อีกด้วย

“ที่ผ่านมานั้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ใช้ประโยชน์จากทุกเวทีเพื่อหาทางออกที่จะส่งผลต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการผู้ส่งออกไทย ผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์และผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้ไทยที่กำลังจะออกผลผลิตจำนวนมากในปีนี้ เมื่อใดที่การขนส่งชายแดนและผ่านแดนไปยังประเทศที่สาม

โดยเฉพาะประเทศจีน สามารถกลับไปดำเนินการได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นั้น ก็จะสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกของประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องยอมรับว่ามูลค่าการส่งออกในปีที่ผ่านมา ถือเป็นเครื่องจักรตัวเดียวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาถึงปัจจุบันได้” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเสริม

ล่าสุด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินการตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยเพื่อใช้ประโยชน์จากเส้นทางขนส่งผ่านรถไฟจีน-ลาว

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะรวบรวมความรู้ เพิ่มความชัดเจนด้านเส้นทางการขนส่ง และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดงานเสวนาหัวข้อ “โอกาส อุปสรรค และทางออกของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยในภาคอีสานตอนบนจากการเชื่อมโยงรถไฟจีน-ลาว” ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น

การเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย ผู้แทนจากหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้แก่ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย/ประธานหอการค้าภาคอีสาน และนางดวงใจ สุขเกษมสิน เลขานุการหอการค้า จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย ดร.สุรัตน์ จันทองปาน กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต และผู้บริหารบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย จังหวัดหนองคาย 2) ผ่านช่องทางออนไลน์

แนะใช้ด่านตงซิงเปิดใหม่ เพิ่มช่องทางการส่งออกผลไม้ไปจีนทางบก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้มีข่าวดีสำหรับการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน ซึ่งปกติมีการส่งออกทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยการส่งออกทางเรือประมาณ 50% ของการส่งออกทั้งหมด และทางบกประมาณ 40% ผ่านด่านหลัก 4 ด่าน คือ ด่านโมฮาน ด่านโหย่วอี้กวน ด่านผิงเสียง และด่านตงซิง แต่ด่านตงซิงปิดมาระยะหนึ่ง

ขณะนี้ด่านตงซิงเปิดแล้ว ถือเป็นข่าวดีสำหรับการส่งออกผลไม้ทางบก ส่วนการส่งออกทางเรือก็เริ่มคลี่คลาย ทำให้ผู้ส่งออกหันมาส่งออกทางเรือมากขึ้น มีการส่งออกทางเรือไปยังท่าเรือต่าง ๆ ทางใต้ของจีนอย่างน้อย 3 ท่าเรือใหญ่ เช่น ท่าเรือชินโจว เป็นต้น ที่ทำได้คล่องตัวขึ้น มีตู้คอนเทนเนอร์มากขึ้น

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในเรื่องคุณภาพ กำชับให้เกษตรกร ล้ง และผู้ประกอบการส่งออกต้องเคร่งครัดในเรื่องคุณภาพให้เต็ม 100% โดยเฉพาะต้องปลอดโควิด-19 ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมานิดหน่อย ก็จะเป็นเงื่อนไขกระทบไปเรื่องการส่งออกผลไม้ทั้งหมด ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือทุกฝ่าย และในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันการส่งออก ซึ่งตัวเลขการส่งออกผลไม้ช่วงนี้ยังถือว่าดีมาก เดือน มี.ค. 2565 อาจจะโตได้ถึง 20%