กสอ.ดึงซีพี ออลล์ ช่วย SMEs เปิดช่องทางขายเข้าเซเว่นฯ

SME เปิดช่องทางขายเข้าเซเว่น

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจับมือซีพี ออลล์ ช่วยผู้ประกอบการรายย่อย SMEs-วิสาหกิจชุมชน ภาคเกษตรอุตสาหกรรมลุยส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และต่อยอดสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด ตั้งเป้า 25 ธุรกิจ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ. หรือ DIPROM ดีพร้อม ) เปิดเผยว่า ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ Modern Trade ในประเทศไทย มีแนวโน้มการเติบโตเร็ว จากข้อมูลคาดการณ์ระหว่างปี 2564-2566 พบว่ามีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 1.5-2.5% ปัจจัยหนึ่งมาจากการที่สามารถตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ได้ตรงจุด เพราะกระจายตัวอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ มีความหลากหลายของสินค้าและผลิตภัณฑ์

ณัฐพล รังสิตพล
ณัฐพล รังสิตพล

ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและศักยภาพ สำหรับการผลิตและจัดส่งสินค้าไปยังตลาดโมเดิร์นเทรด ดังนั้น กรมจึงเร่งฟื้นฟูและพัฒนาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมา เพื่อสร้างศักยภาพความพร้อมรองรับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชน

จึงเดินหน้าจัดกิจกรรม “ดีพร้อม” พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมขยายสู่ช่องทางธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Gifted DIPROM-Modern Trade) เพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาด และทดสอบตลาดของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตรงกับความต้องการของตลาดโดยการร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อให้เข้ามาช่วยส่งเสริม สนับสนุนทุนเพื่อธุรกิจ พร้อมเปิดช่องทางตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน

ล่าสุด ได้ร่วมมือบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่นและเซเว่นเดลิเวอรี่ จัดกิจกรรม DIPROM MOVE TO MODERN TRADE ผ่านรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้ และตามด้วยกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และต่อยอดให้กับผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพให้เข้าสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ Modern Trade อย่าง ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทั้งช่องทางออนไลน์ที่ ALL ONLINE บน 7 แอป และช่องทางออฟไลน์ภายในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ที่มีอยู่กว่า 10,000 สาขาทั่วประเทศที่จะทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการมีโอกาสเติบโตสามารถขยายฐานผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการตลาด พร้อมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าใจตลาดที่เปลี่ยนแปลง ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าให้กับสินค้า รวมถึงเปิดมุมมองการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) การจัดทำโปรโมชั่น เพื่อส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของธุรกิจในยุคปัจจุบัน ตลอดจนเรียนรู้การธุรกิจด้วยกลยุทธ์ใหม่ ๆ

โดยกรมจะร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความต้องการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกแบบใหม่ และมีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ คาดว่านำร่องในความร่วมมือกันครั้งนี้จะมีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดมากกว่า 25 ธุรกิจ

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่นเดลิเวอรี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ DIPROM MOVE TO MODERN TRADE ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการความร่วมมือสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะเป็นโมเดลในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ให้เติบโตและสามารถแข่งขันในตลาดได้ ผ่านการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล
ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล

ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาทั้งสิ้น 7 ครั้ง อบรมออนไลน์ทุกวันเสาร์ จำนวน 3 ชั่วโมง โดยจัดอบรมครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 โดยตลอดระยะเวลาของการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องการเขียน Business Plan การทำ Marketing Plan เทคนิคการหาทุนเสริมธุรกิจ

การบริหารการเงินแบบมืออาชีพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เทรนด์ธุรกิจยุค 5G การยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรม จากผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ 7 สนับสนุน SMEs ที่ขับเคลื่อนโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่นและเซเว่นเดลิเวอรี่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และดีพร้อม

สำหรับผู้ที่เข้าอบรมครบทั้ง 7 ครั้ง จะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมโอกาสในการผลักดันเข้าสู่ตลาด MODERN TRADE  สอดรับกับ “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ในการช่วยส่งเสริมให้ SMEs และผู้ประกอบการธุรกิจอื่น ๆ พร้อมกับเปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของซีพี ออลล์ที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” ภายใต้กลยุทธ์ “3 ให้” ได้แก่

1.ให้ช่องทางขาย เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการ SMEs นำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และผ่านช่องทางออนไลน์  2.ให้ความรู้ จัดอบรมสัมมนาแก่ผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่อง 3.ให้การสนับสนุน ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ