อว.ส่งหนังสือจี้ทุกมหา’ลัยตรวจสอบ หากพบซื้อผลงานวิจัยเอาผิดถึงที่สุด

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

กระทรวง อว. ส่งหนังสือถึงทุกมหาวิทยาลัยให้ตรวจสอบอาจารย์ในสังกัด ปมซื้อผลงานวิจัย หากพบเกี่ยวข้องให้เอาผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือระบบอุดมศึกษาไทย

วันที่ 13 มกราคม 2566 ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยในการซื้อผลงานวิจัยเพื่อให้มีชื่ออยู่ในบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

ขณะนี้ อว.ได้มีหนังสือด่วนถึงทุกมหาวิทยาลัยขอให้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของบุคลากรในสังกัดอย่างใกล้ชิดตามแนวทางในการกำกับจริยธรรมการวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัย รวมทั้งการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ และรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบ

Advertisement

โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีบุคลากรเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลเป็นระยะจนการดำเนินการถึงที่สุด

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนกกล่าวต่อว่า เหตุการณ์ที่กำลังเป็นข่าวนี้ ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาไทยเป็นอย่างมาก ทั้งที่การเกิดเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยทุจริตดังกล่าวจะเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับนักวิจัยทั้งหมดของประเทศก็ตาม

ขอย้ำว่า อว.ยังมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยทำผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม แต่จะให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลจริยธรรมการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เข้มงวดมากขึ้น

Advertisement

“ขณะนี้ตนได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวง อว.หารือกับอธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยเป็นการเร่งด่วน เพื่อหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก เพื่อให้สังคมเชื่อมั่นในระบบของมหาวิทยาลัยและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย”