ครู 7.2 แสนรายมีหนี้รวมกัน 1.4 ล้านล้าน สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหนี้ใหญ่สุด

หนี้ครู

ครู 7.2 แสนราย มีหนี้รวมกันกว่า 1.4 ล้านล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่สุด กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมนำข้อมูลทั้งหมดเสนอรัฐบาลร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สินในภาพรวม 

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยได้ทำการสำรวจในเชิงลึก ทั้งจำนวนมูลหนี้ครูในระบบทั้งหมด จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้วิกฤตว่ามีทั้งหมดกี่ราย เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไข 

โดยข้อมูลทั้งหมดจะส่งให้ทางรัฐบาล เพื่อเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินในภาพรวมด้วย ทั้งนี้ในส่วนของ ศธ.จะเน้นแก้ปัญหาหนี้ในระบบส่วนหนี้นอกระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถลงทะเบียนกับทางกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะประชาชน เพื่อรับความช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินในภาพรวมได้

“ปัจจุบันครูมีหนี้สินในระบบกว่า 1.4 ล้านล้านบาท โดยรัฐบาลเชิญทาง ศธ.เข้าไปร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินในภาพรวม โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาหนี้สินครู จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอให้รัฐบาล เพื่อเป็นข้อมูลเชิงลึก 

ทั้งตัวเลข จำนวนหนี้ มูลหนี้ทั้งหมด หนี้วิกฤต ว่ามีทั้งหมดกี่ราย ทั้งนี้ ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่รัฐบาลไม่ได้ทิ้งให้ ศธ.ดำเนินการเรื่องนี้ตามลำพัง โดยช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกช่องทางหนึ่ง”

กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า ขณะนี้มีครูจำนวนมากกว่า 900,000 คนอยู่ทั่วประเทศ ในจำนวนนี้มีมากกว่า 80% หรือกว่า 720,000 คน มีหนี้สินรวมกันกว่า 1.4 ล้านล้านบาท

สำหรับเจ้าหนี้รายใหญ่สุดของครู ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีมูลค่า 890,000 ล้านบาท หรือราว 64% ของยอดหนี้ทั้งหมด อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ 5.64%


เจ้าหนี้ครูอันดับสอง คือ ธนาคารออมสิน มีมูลค่าหนี้ 349,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% มีการคิดอัตราดอกเบี้ย 6.9% อันดับสามธนาคารกรุงไทย มีมูลค่าหนี้ 63,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% มีการคิดอัตราดอกเบี้ย 7.12% และสุดท้ายธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีมูลค่าหนี้ 61,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% มีการคิดอัตราดอกเบี้ย 6.4%