เปิด TOP10 มหาลัย’รัฐ-เอกชน ที่นักเรียนอยากเข้าเรียนมากที่สุดปี 2566

มหาวิทยาลัย
ภาพจาก : pixabay

เปิด TOP10 มหาวิทยาลัยรัฐ-เอกชน ที่นักเรียนอยากเข้าเรียนมากที่สุดจากผลสำรวจในปี 2566 มีจุฬาฯ-ศรีปทุม ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ “Thailand Education Ranking (TER)” ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุดปี 2566 วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศ โดยเก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง (เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มี.ค.-ธ.ค. และประกาศผลการโหวต ในเดือน ม.ค.-ก.พ.) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ทั้งนี้สำหรับผลการจัดอันดับประจำปี 2566 ได้มีการเก็บข้อมูลและสำรวจเมื่อเดือน มี.ค.-ธ.ค. 2566 ผลปรากฏว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยรัฐที่นักเรียนส่วนหนึ่งอยากเรียน ในขณะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นอันดับหนึ่งในฝั่งของมหาวิทยาลัยเอกชน มีรายละเอียดดังนี้

TOP10 มหาวิทยาลัยรัฐ

TOP10 มหาวิทยาลัยรัฐยอดนิยม 2566 ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ดังนี้

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 10. มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

TOP10 มหาวิทยาลัยเอกชน

TOP10 มหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยม 2023 ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 3. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 4. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 6. มหาวิทยาลัยรังสิต
 7. มหาวิทยาลัยสยาม
 8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 9. มหาวิทยาลัยพายัพ
 10. มหาวิทยาลัยเกริก

อย่างไรก็ตามสำหรับผลการจัดอันดับดังกล่าว เป็นเพียงการโหวดจากนักเรียนส่วนหนึ่งเท่านั้น