สรุปตารางเรียนออนไลน์ ม.1-6 DLTV วันพุธที่ 27 พ.ค. 2563

สรุปตารางเรียนออนไลน์ ผ่านสถานี DLTV สำหรับชั้น มัธยมศึกษา ประจำวันวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

นักเรียนที่ต้องการทดลองเรียนทางไกล ผ่านสถานีโทรทัศน์ DLTV ซึ่งสามารถรับชมออนไลน์ได้ ผ่านทั้งเว็บไซต์ของ DLTV และทางยูทูบ (YouTube) ตามลิ้งค์ของแต่ระดับชั้นปีด้านล่างนี้

ทั้งนี้ การเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 จะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 – 12:30 น. ทุกวัน ก่อนที่จะฉายซ้ำ (Rerun) สองรอบต่อวันในช่วง 14:30 – 18:30 น. และ 20:30 – 23:30 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ตารางเรียนวันอังคาร ที่ 27 พ.ค. ของนักเรียน ม.1

08:30 น. ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 * เรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มและจำนวนตรงข้าม
09:30 น. ว21101 วิทยาศาสตร์ ม.1 * เรื่อง ความหมายของวิทยาศาสตร์
10:30 น. ว21101 วิทยาศาสตร์ ม.1 * เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การสังเกต)
11:30 น. แจ้งรายการ
12:00 น. ข่าวเที่ยง
12:30 น. ศ21101 ทัศนศิลป์ ม.1 * เรื่อง ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์
13:30 น. แจ้งรายการ

 


มัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางเรียนวันอังคาร ที่ 27 พ.ค. ของนักเรียน ม.2

08:30 น. ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 * เรื่อง บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส *
09:30 น. อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 * เรื่อง What time do you get up?
10:30 น. ว22101 วิทยาศาสตร์ ม.2 * เรื่อง การละลายของสารในตัวทำละลาย (2)
11:30 น. แจ้งรายการ
12:00 น. ข่าวเที่ยง
12:30 น. ศ22101 ทัศนศิลป์ ม.2 * เรื่อง เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์
13:30 น. แจ้งรายการ

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางเรียนวันอังคาร ที่ 27 พ.ค.  ของนักเรียน ม.3

08:30 น. ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิโกศล
09:30 น. ท23101 ภาษาไทย ม.3 * เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (1) *
10:30 น. ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 * เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม *
11:30 น.  แจ้งรายการ
12:00 น. ข่าวเที่ยง
12:30 น. ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 * เรื่อง ประเภทงานเพื่อการดำรงชีวิต
13:30 น. ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 * เรื่อง การวิเคราะห์และการวางแผนทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

 


มัธยมศึกษาปีที่ 4

ตารางเรียนวันอังคาร ที่ 27 พ.ค. ของนักเรียน ม.4

08:30 น. ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การอ่านวรรณคดี (2) : วรรณคดีและวรรณกรรม
09:30 น. คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเขียนแบบบอกเงื่อนไข พร้อมตัวอย่าง
10:30 น. เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 “เรื่อง การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา/การหารูปแบบ “
11:30 น. เสริมสาระความรู้
12:00 น. ข่าวเที่ยง

 


มัธยมศึกษาปีที่ 5

ตารางเรียนวันอังคาร ที่ 27 พ.ค.  ของนักเรียน ม.5

08:30 น. ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เนื้อหาและกลวิธีในสารคดีและบันเทิงคดี, รูปแบบของบันเทิงคดี
09:30 น. คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง จำนวนจริงในรูปกรณฑ์
10:30 น. เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา
11:30 น. แจ้งรายการ
12:00 น. ข่าวเที่ยง

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางเรียนวันอังคาร ที่ 27 พ.ค.  ของนักเรียน ม.6

08:30 น. ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง บทนำเรื่องและประวัติผู้แต่ง
09:30 น. คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง รูปแบบของข้อมูล ๑
10:30 น. เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เทคนิคและวิธีการแบ่งปันข้อมูล (การทำแฟ้มผลงาน)อินโฟกราฟิก ข้อควรระวังในการแบ่งปันข้อมูล
11:30 น. แจ้งรายการ
12:00 น. ข่าวเที่ยง

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ