คาดเปิดเทอมปี’65 โรงเรียนเอกชนปิดกิจการอีก 50 แห่ง

นักเรียน
Photo : Pixabay

คาดเปิดเทอม ปี 2565 โรงเรียนเอกชนปิดกิจการอีก 50 แห่ง กระทบนักเรียนกว่า 5 หมื่นคน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) กล่าวถึงสถานการณ์การบริหารงานของโรงเรียนเอกชนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ว่า พบว่ามีสถานศึกษาเอกชนประมาณ 50 แห่ง ไม่สามารถบริหารงานต่อไปได้ เนื่องจากประสบปัญหาภาวะการขาดทุน จึงจำเป็นต้องยุติการจัดการเรียนการสอน

ศุภเสฏฐ์ คณากูล
ศุภเสฏฐ์ คณากูล

โดยส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง เช่น จังหวัดลพบุรี ที่มีการประกาศขายกิจการไปแล้ว ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวถือว่ามีนักเรียนจำนวนมาก แต่ประสบกับภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จึงต้องยุติการจัดการเรียนการสอนไปในที่สุด และคาดว่าในปีการศึกษาใหม่นี้ น่าจะมีจำนวนนักเรียนหายไปจากโรงเรียนเอกชนประมาณ 50,000 คน

สำหรับมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือที่ผ่านมานั้น แม้รัฐบาลจะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่การช่วยเหลือมักติดขัด ล่าช้าจากระบบและระเบียบต่าง ๆ ทำให้โรงเรียนหลายแห่งต้องล้มลง เพราะได้รับความช่วยเหลือไม่ทัน

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีโรงเรียนเอกชนหลายแห่งที่มีความจำเป็นจะต้องยุติการจัดการเรียนการสอนลงไป แต่ขณะนี้ก็มีโรงเรียนเอกชนใหม่เกิดขึ้นหลายแห่งที่จะเปิดขึ้นมารองรับนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโรงเรียนนานาชาติ ที่ยังมีการเปิดใหม่อย่างต่อเนื่อง