AIS ตั้งอดีตขุนคลัง “ปรีดี ดาวฉาย” นั่งบอร์ดควบกรรมการตรวจสอบ

AIS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ มติบอร์ดไฟเขียวแต่งตั้ง “ปรีดี ดาวฉาย” อดีต รมว.คลัง รวมถึงกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ มีผล 9 ก.ย. 65

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS (ชื่อหลักทรัพย์ ADVANC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETX ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 แต่งตั้ง นายปรีดี ดาวฉาย เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง โดยเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาอก มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 ราย ประกอบด้วย

1) นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ
2) นายสารัชถ์ รัตนาวะดี รองประธานคณะกรรมการ
3) นายไกรฤทธิ์ อุซุกานนท์ชัย กรรมการอิสระ
4) นายเมราร์โด ชื. อบลาซา จูเนียร์ กรรมการอิสระ
5) นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการอิสระ
6) นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ
7) นายสมิทธิ์ พนมยงค์ กรรมการ
8) นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ กรรมการ
9) นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง กรรมการ
10) นายแอเลน ลิว ยง เคียง กรรมการ
11) นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ กรรมการ

ขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง จำนวน 3 ราย ดังนี้

1) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธาน
2) นายเฆราร์โด ซี่. อบลาชา จูเนียร์ กรรมการ
3) นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการ

ทั้งนี้ รายชื่อและประวัติของกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อยปรากฏตามรายละเอียดบนเว็บไซต์ :
https://invest co.th/directors.html

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปรีดี เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย