ค้ำเงินกู้กองทุนน้ำมัน 1.5 แสนล้าน ใช้งบกลาง 5 หมื่นล้าน รอแบงก์ออมสิน

ปั๊มน้ำมัน-เติมน้ำมัน-ราคาน้ำมัน

คณะรัฐมนตรี อนุมัติวาระพิจารณาลับที่สุด กระทรวงพลังงานเสนอ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. …. และการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน 1.5 แสนล้าน อนุมัติงบกลาง 5 หมื่นล้านบริหารสภาพคล่อง

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการพิจารณาร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. …. และการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ว่า…

“ให้กระทรวงพลังงานเป็นผู้ชี้แจง ซึ่งก็คงยังไม่ชี้แจง เพราะเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องลับ การออก พ.ร.ก.อะไรเป็นเรื่องลับทั้งนั้น ไม่ควรจะไปพูดอะไร”

ผู้สื่อข่าวถามว่า ร่าง พ.ร.ก.ผ่าน ครม.ออกมาเป็นมติเห็นชอบแล้วใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า “ต้องไปให้สำนักงานกฤษฎีกาดู และต้องไปสภาเพื่ออนุมัติ เพราะฉะนั้น จะไปชี้แจงในสภากันในตอนนั้น”

เมื่อถามว่า การออก พ.ร.ก.ที่ผ่านมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน และให้สภาอนุมัติในคราวหลังได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ใช่ แต่ถ้าสภาไม่อนุมัติก็ถือว่าไม่เคยออกกฎหมายนี้ ร่าง พ.ร.ก.ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน ถ้ายังไม่ประกาศจะไปสภาไม่ได้ เพราะการออก พ.ร.ก.เป็นอำนาจของรัฐบาล โดยไม่ต้องผ่านสภา แต่ไม่มีผลร้อยเปอร์เซ็นต์ จะครบร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อเมื่อสภาทั้งสองสภาเห็นชอบ”

นายวิษณุกล่าวว่า ระหว่างนี้กองทุนน้ำมันคงไม่กล้ากู้เงินมาก่อน เพราะต้องรอฟังสภา และในที่ประชุม ครม.ได้คุยกันแล้วว่า ไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้น และไม่จำเป็นต้องใช้มากขนาดนั้น

สำหรับการเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี “วาระพิจารณาลับ” ในการออก พ.ร.ก.ครั้งนี้ขอกรอบวงเงินในกฎหมายจำนวน 1.5 แสนล้าน หน่วยงานเจ้าของเรื่องได้แจกเอกสารที่เกี่ยวข้องในห้องประชุม และหลังจากการประชุมมีมติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกลับคืนหน่วยงานทั้งหมด

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า วาระพิจารณาลับดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้ 1.เห็นชอบออกร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. …. และการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน 1.5 แสนล้าน

Advertisement

ให้ทำสัญญากู้เงินภายใน 1 ปี หลัง พ.ร.ก.ดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา ปี 2564 ขยายวงเงินกู้ยืมของกองทุนน้ำมันจาก 3 หมื่นล้าน เป็น 1.5 แสนล้านบาท โดยให้กองทุนน้ำมันฯ กู้เงินจากธนาคารออมสิน

นอกจากนี้ ในมติ ครม. ยังได้อนุมัติงบกลาง ให้กองทุนน้ำมันบริหารสภาพคล่องอีก 5 หมื่นล้านบาท ในระหว่างที่รอ พ.ร.ก. ประกาศบังคับใช้