คลังแนะ คปภ. ปล่อยกู้กองทุนประกันวินาศภัย จ่ายเคลมโควิด

คลังแนะ คปภ. ปล่อยกู้กองทุนประกันวินาศภัย จ่ายเคลมโควิด

คลังชี้กองทุนประกันวินาศภัย เหลือเงิน 6-7 พันล้านบาท แนะ คปภ.ปล่อยกู้ อัตราดอกเบี้ย 0% ให้มีสภาพคล่องจ่ายเคลมโควิด ส่วนที่จะให้ ก.คลังค้ำประกันเงินกู้ ต้องไปดูรายละเอียดกฎหมาย

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกองทุนประกันวินาศภัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองทุนประกันวินาศภัยยังคงทำหน้าที่จ่ายเคลมประกันภัยให้กับลูกค้าที่ทำประกันโควิดกับ 4 บริษัทประกันภัย ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้วอย่างต่อเนื่อง ทำให้เงินของกองทุนประกันวินาศภัยเหลืออยู่ประมาณ 6,000-7,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กองทุนประกันวินาศภัยมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเคลมให้กับผู้ทำประกันภัยโควิด จึงเสนอว่าจะขอยืมเงินจากกองทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่มีอยู่ประมาณ 8,000-9,000 ล้านบาท มาเสริมกองทุนประกันวินาศภัย โดยจะเป็นการกู้ยืมเงินที่คิดอัตราดอกเบี้ย 0%

นายกฤษฎากล่าวว่า กรณีการใช้แนวทางให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ให้กับกองทุนประกันวินาศภัยนั้น จะต้องเข้าไปดูรายละเอียดในข้อกฎหมาย ว่ากระทรวงการคลังจะสามารถเข้าไปค้ำประกันได้หรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการคลังก็ไม่เคยเข้าไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับกองทุนนี้มาก่อน

“ในภาพรวมของธุรกิจประกันภัย ยังมีความแข็งแรง แม้ว่าที่ผ่านมาบริษัทประกันภัยจะได้รับผลกระทบจากการเคลมประกันภัยโควิดเป็นจำนวนมากก็ตาม แต่เมื่อนำบริษัทประกันภัย ทำ strength test แล้ว ยังพบว่าธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยยังมีความเข้มแข็ง”

Advertisment

ก่อนหน้านี้มี 4 บริษัทประกันวินาศภัยได้ถูก คปภ.เพิกถอนใบอนุญาต คือ บริษัท เอเซียประกันภัย 1950, บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย, บริษัท ไทยประกันภัย และบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย ซึ่งทั้ง 4 บริษัทได้รับผลกระทบจากการเคลมประกันภัยโควิด

ในส่วนของกองทุนประกันวินาศภัยนั้น จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุัมครองเจ้าหนี้ (ผู้ทำประกัน) ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทประกันถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการประกันวินาศภัย และเพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยตัวกองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคล