ตลท. รับลูกรัฐบาลเก็บภาษีขายหุ้น บริหารจัดการไม่ให้ซ้ำซ้อน

“ภากร ปีตธวัชชัย” ผู้จัดการตลาดหุ้นไทย รับลูกรัฐบาลเก็บภาษีขายหุ้น แจงกำลังทำงานร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ฯ เตรียมกระบวนการจัดเก็บภาษี หวังให้มีภาระต้นทุนที่ต่ำ-บริหารจัดการเก็บภาษีไม่ให้ซ้ำซ้อน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า

ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับร่างหลักการการจัดเก็บภาษีขายหุ้น เบื้องต้นทางตลาดหลักทรัพย์ฯ กำลังทำงานร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (บล.) ในการเตรียมการสำหรับกระบวนการจัดเก็บภาษีขายหุ้น (Financial Transaction Tax) เพื่อให้มีภาระต้นทุนที่ต่ำ และมีประสิทธิภาพในการทำงานของทั้งอุตสาหกรรม

Advertisement

นอกจากนี้จะมีการเตรียมข้อเสนอในรายละเอียดการจัดเก็บภาษีให้กับกระทรวงการคลัง เพื่อไม่ให้เกิดการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนจากผู้ลงทุนในบางประเภทธุรกรรมหากมีการจัดเก็บ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯจะแจ้งข้อมูลความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

สำหรับการเก็บภาษีขายหุ้น (FTT) ที่ 0.1% โดยการจัดเก็บภาษีจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ 4 นับจากกฎหมายเรื่องนี้มีผลบังคับใช้แล้ว หรือมีระยะเวลาให้ปรับตัว 90 วัน ประมาณไตรมาส 2/2566 โดยให้บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์หุ้น) เป็นผู้จัดเก็บให้ เพราะต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซื้อขายหุ้นอยู่แล้ว

ซึ่งการจัดเก็บจะมีทุกเดือนเช่นเดียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อย่างไรก็ดี ในปีแรกหลังกฎหมายบังคับใช้ จะให้เก็บในอัตราเพียง 0.05% ก่อน

Advertisement