บลจ.กสิกรไทย  แนะชะลอลงทุนกองทุนหุ้นสหรัฐ

บลจ.กสิกรไทย
ภาพจาก PIXABAY และเพจ K ASSET

บลจ.กสิกรไทย มองวิกฤต SVB อยู่ในวงจำกัด ย้ำ บลจ.ได้รับผลกระทบน้อยมาก ชี้ตลาดหุ้นทั่วโลกอาจผันผวนระยะสั้น แนะชะลอลงทุนในกองทุนหุ้นสหรัฐ

วันที่ 14 มีนาคม 2566 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่าจากประเด็นข่าว Silicon Valley Bank (SVB) ถูกรัฐบาลสหรัฐฯสั่งปิด และเข้าควบคุมกิจการเนื่องจากขาดสภาพคล่องนั้น ทาง บลจ.กสิกรไทยขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่า บลจ.กสิกรไทย ไม่มีการลงทุนตรงใน SVB แต่มีการลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนหลักในสัดส่วนที่น้อยมาก จึงทำให้ได้รับผลกระทบน้อยมากและผันผวนในระยะสั้นเท่านั้น

ทั้งนี้ ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงจะยังคงมีความผันผวนและได้รับแรงกดดันจากความกังวลต่อภาคธนาคารของสหรัฐ แม้ว่ารัฐบาลสหรัฐจะเข้ามาดูแลปัญหาของ SVB ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตาม ซึ่งต้องจับตาดูต่อไปว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ฝากเงินและผู้ลงทุนได้มากน้อยเพียงใด

อย่างไรก็ดี บลจ.กสิกรไทย ประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะไม่ลุกลามและอยู่ในกรอบจำกัด โดยอาจสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นทั่วโลกได้ในระยะสั้น แต่มองว่าเป็นโอกาสเข้าลงทุนในระยะยาว


โดย บลจ.กสิกรไทย แนะนำให้ผู้ลงทุนพิจารณาหรือชะลอการลงทุนในกองทุนหุ้นสหรัฐ โดยประเมินสถานการณ์ก่อนการลงทุน ส่วนกองทุนหุ้นเอเชีย กองทุนหุ้นจีน และกองทุนหุ้นไทย รวมถึงกองทุนตราสารหนี้ทั้งไทยและต่างประเทศ ยังคงเข้าลงทุนได้