โลตัส จ่อขายหุ้นกู้นักลงทุนรายย่อย จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4.15% ต่อปี

โลตัส จ่อขายหุ้นกู้นักลงทุนรายย่อย

“โลตัส” ลั่นพร้อมออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนทั่วไป หลังปีที่แล้วประสบความสำเร็จเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ เดินหน้าออกหุ้นกู้รวดเดียว 5 รุ่น คาดจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ 2.80-4.15% เล็งเปิดจองซื้อ 17-19 เม.ย.นี้ ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 9 แห่ง

วันที่ 21 มีนาคม 2566 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำขนาดใหญ่ และบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s) เปิดเผยว่า เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 5 ชุด

ประกอบด้วย รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย [2.80-2.95]% ต่อปี อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.20-3.30]% ต่อปี อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.50-3.60]% ต่อปี อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.75-3.85]% ต่อปี และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.00-4.15]% ต่อปี (บริษัทจะแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนอีกครั้ง)

โดยจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หลังจากประสบความสำเร็จจากการเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่มาแล้วในปีที่ผ่านมา คาดเปิดจองซื้อระหว่าง 17-19 เมษายน 2566 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 9 แห่ง

Advertisement

ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รวมถึงทรูมันนี่ วอลเล็ท

ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A+” ซึ่งสูงกว่าเกรดขั้นต่ำในระดับลงทุน (Investment Grade) ถึง 5 อันดับ เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ซึ่งอยู่ที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยเป็นการจัดอันดับ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สะท้อนสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกแบบออมนิแชนเนลที่มีช่องทางหลากหลายและครอบคลุมทั้งออฟไลน์และออนไลน์

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทประสบความสำเร็จจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในปี 2565 และครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งนับเป็นโอกาสดีของผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่จะสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต

โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ผ่านช่องทางแบบออมนิแชนเนลที่ครอบคลุมทั้งสาขาและออนไลน์ รวมถึงธุรกิจพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าที่เติมเต็มความต้องการของลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย

Advertisement

“บริษัทมั่นใจว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และประสบความสำเร็จเหมือนครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากความหลากหลายของช่วงอายุหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม ภายใต้อันดับเครดิตในระดับ A+ จากทริสเรทติ้ง ซึ่งตอกย้ำถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงโอกาสและศักยภาพในการเติบโตของบริษัท”

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ