บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขยายระบบขนส่งเพิ่ม 4 ประเภท รับ 750 บาท/เดือน

บัตรสวัสดิการ+ขนส่ง

คลังเร่งขยายประเภทระบบขนส่งเพิ่มเติม อีก 4 ประเภท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ได้รับวงเงิน 750 บาทต่อคนต่อเดือน

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเตรียมการเพิ่มเติมประเภทระบบขนส่ง เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ดังนี้

1) รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (BRT)

2) รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน

Advertisement

3) รถสองแถวรับจ้าง และ

4) เรือโดยสารสาธารณะ

ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบต่อไป

ทั้งนี้ เดิมผู้มีสิทธิตามโครงการจะได้วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง ได้แก่ 1) รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 2) รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 3) รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด และ 4) รถไฟ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบขนส่ง

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยืนยันตัวตนแล้วภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 สามารถใช้บริการระบบขนส่งดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 00.30 น.เป็นต้นไป

Advertisement