ยุบสภา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สิทธิ 1 เม.ย.ตามเดิมหรือไม่ คลังชี้แจงแล้ว

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คลังยันผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืนยันตัวตนแล้ว เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่ 1 เม.ย.2566 ตามเดิม แม้รัฐบาลยุบสภา ล่าสุด ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 11.12 ล้านราย

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2566 นี้ตามกำหนดเดิม แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศยุบสภาแล้วก็ตาม เนื่องจากรายละเอียดการดำเนินการทั้งหมด คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติไว้หมดแล้วก่อนหน้านี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ผู้ที่จะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในงวดวันที่ 1 เม.ย.นี้ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และ ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว

“ล่าสุด จนถึงวันที่ 20 มี.ค.2566 ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 11.12 ล้านราย จากจำนวนผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ 14.59 ล้านราย” นายพรชัยกล่าว

Advertisement

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 แล้ว ต้องดำเนินการยืนยันตัวตน ผ่าน 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โดยหากจะเริ่มใช้สิทธิรอบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 นี้ จะต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ให้เสร็จภายใน วันที่ 1-26 มี.ค. 2566 ซึ่งรอบนี้จะเป็นการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

ส่วนผู้ยืนยันตัวตนสำเร็จ หลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 ไปแล้ว จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

1.ยืนยันตัวตนเสร็จในช่วงวันที่ 27 มี.ค.-26 เม.ย. 2566

เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป (ได้รับสิทธิย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ เฉพาะวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค)

Advertisement

2.ยืนยันตัวตนเสร็จในช่วงวันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ย. 2566

เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป (ได้รับสิทธิย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ เฉพาะวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค)

3.ยืนยันตัวตนเสร็จในช่วงวันที่ 27 พ.ค.-26 มิ.ย. 2566

เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป (ได้รับสิทธิย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ เฉพาะวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค)

4.ยืนยันตัวตนเสร็จในช่วงวันที่ 27 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป

เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป (แต่จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลัง ดำเนินการตั้งวงเงินให้)

Advertisement

ทั้งนี้ การยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ในการยืนยันตัวตนตามวันและเวลาทำการของแต่ละธนาคาร และเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือhttps://welfare.mof.go.th ในวันถัดไป

หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันจันทร์-วันศุกร์ ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

นอกจากนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการในกรณีที่ภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต