การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟ 315 บาทต่อเดือน

ค่าไฟ
อัพเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06.01 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือค่าไฟ 315 บาท/เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 นี้เป็นต้นไป ลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิค่าไฟเดือนเมษายนนี้ทันที

วันนี้ 10 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC) เรียบร้อย

ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกรายเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าไฟฟ้า 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 มีนาคม-8 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2566 หากลงทะเบียนหลังวันที่ 9 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าเดือนถัดไป

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าของ PEA สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th หรือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง โดยเตรียมโทรศัพท์มือถือ บัตรประจำตัวประชาชน และใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เพื่อเป็นเอกสารประกอบการลงทะเบียน จึงจะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

Advertisment

ทั้งนี้ บิลค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเป็น 0.- บาท ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องสำรองจ่าย กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับสิทธิในเดือนนั้น และผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

Advertisment