มาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท เปิดลงทะเบียน 15 มี.ค.66

MEA แจ้งมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท ต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์ สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เตรียมลงทะเบียน15 มีนาคม 2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 การไฟฟ้านครหลวง(MEA) ระบุว่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่ เรื่องมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (ผู้มีบัตรฯ)

โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าจากมาตรการ ดังนี้

– ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี ตามโครงสร้างค่าไฟฟ้า

– ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรฯ

Advertisement

– ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือยื่นอุทธรณ์ (ในกรณีตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่าน) ได้ที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th โดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ประสงค์รับสิทธิ์มาตรการบรรเทาฯ จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใหม่ทุกคน

มาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้า เปิดลงทะเบียน 15 มี.ค.66
มาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้า เปิดลงทะเบียน 15 มี.ค.66

1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ์

โดยกำหนดสิทธิ์ 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รหัสประจำบ้านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เดือนแรกคือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566 บิลค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเงินเป็น 0 บาท  (สำหรับผู้ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายหลังวันและเวลาดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนให้สำเร็จภายในวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน จะสามารถได้รับสิทธิ์สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนนั้น ๆ  แต่หากลงทะเบียนหลังจากวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน จะสามารถได้รับสิทธิ์สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนถัดไป

ส่วนผู้ที่ใช้สิทธิ์ตามมาตรการบรรเทาฯ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 จะสามารถใช้สิทธิ์ในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการบรรเทาฯ ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ดังนั้น ขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารในสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th

Advertisement