บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มใช้ 1 เม.ย.66 รับเงินคนละกี่บาทต่อเดือน เช็กที่นี่

เช็คสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 รอบใหม่

คลังแจงรายละเอียดสวัสดิการสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เริ่มใช้สิทธิ 1 เม.ย.2566 นี้

วันที่ 18 มีนาคม 2566 กระทรวงการคลัง แจ้งว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิม จะใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566 นี้เท่านั้น ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิรอบใหม่ หากผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ มีการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ในช่วงวันที่ 1 มี.ค.-26 มี.ค.2566 จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.นี้เป็นต้นไป ซึ่งถือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิรอบแรก

ทั้งนี้ สำหรับสวัสดิการที่จะได้รับ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเห็นชอบไว้ ประกอบด้วย

1.วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน

2.วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เดิมจะได้ 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน แต่ ครม. เมื่อวันที่ 14 มี.ค. เพิ่มให้อีก 20 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย.2566)

Advertisment

3.วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง 8 ประเภท ได้แก่

  • รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
  • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
  • รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด (มหาชน) (Bangkok Mass Transit System : BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (Metropolitan Rapid Transit : MRT) และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
  • รถไฟ
  • รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
  • รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน
  • รถสองแถวรับจ้าง
  • เรือโดยสารสาธารณะ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ

4.มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า อุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ) ที่ได้รับสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

5.มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา อุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับสิทธิ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับสิทธิมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด

เบ็ดเสร็จแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ จะได้รับเงินสูงสุด ประมาณ 1,498.33 บาทต่อคนต่อเดือน

Advertisment