สมาคมธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนตั้ง “สุธัช เรืองสุทธิภาพ” เป็นนายกคนใหม่

สมาคมธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนตั้ง

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง “นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด ขึ้นดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคม” คนต่อไป หลังจาก “นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ ครบวาระ เผยสมาคมมีสมาชิก 15 ราย ฐานลูกค้ารวม 4.8 ล้านราย

วันที่ 29 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา อาทิ การจัดทำ VDO content สร้างความรู้ก่อนกู้เงิน เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบ การสื่อสารเตือนภัยมิจฉาชีพ และการจัดบรรยายพิเศษให้สมาชิกในหัวข้อ “ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลฯ” เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจัดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อลงมติเลือกนายกสมาคม หลังจากที่ “นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ ครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคม 2 วาระติดต่อกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก “นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ คนปัจจุบัน เพื่อเป็นหัวเรือใหญ่ขับเคลื่อนภารกิจของสมาคม ต่อไป

               

โดยช่วงที่ผ่านมา นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคม และมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของสมาคม เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น พร้อมเป็นแหล่งเงินทุนและเป็นที่พึ่งด้านการเงินให้กับกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อรายย่อย (underbanked) ที่อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคารทั่วไปได้ และยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งถือเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย

ทั้งนี้ นายสุธัชกล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณ นายปิยะศักดิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคม รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี ตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่นายกสมาคม คุณปิยะศักดิ์ มีบทบาทสำคัญในการริเริ่มและร่วมก่อตั้งสมาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ด้วยความตั้งใจในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทย ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้รับการกำกับดูแลจากภาครัฐ

โดยที่ผ่านมาสมาคม มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถ โดยการเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูลการดำเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งพื้นฐานการดำเนินธุรกิจ ข้อจำกัดต่าง ๆ รวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (underbanked)

Advertisement

กระทั่งในปี พ.ศ. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมเคียงข้างประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ และยังมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบอีกด้วย