JKN ศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ นัดไต่สวน 29 ม.ค. 67 ตลท.แขวน “C”

JKN

JKN ศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการวันที่ 29 ม.ค. 2567 ตลาดหลักทรัพย์ฯแขวนเครื่องหมาย C ตั้งแต่ 13 พ.ย.นี้ ให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ JKN รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าตามที่บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นั้น

บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ต่อมาในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทแล้ว

               

โดยศาลล้มละลายกลางได้กำหนดวันไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 29 มกราคม 2567

บริษัทจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพื้นกิจการของบริษัทต่อไป

ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศดำเนินการขึ้นเครื่องหมาย C กับหุ้น JKN มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2566 จากเหตุผลศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

โดยหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือสมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้