เช็กยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนนี้ กลุ่มอุทธรณ์ได้สูงสุด 2,400 บาท

กรมบัญชีกลางอัพเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2566 จ่ายอะไรบ้าง กลุ่มอุทธรณ์ ได้ย้อนหลังสูงสุด 2,400 บาท
.
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนธันวาคม 2566 จะได้รับสิทธิ 3 ส่วน ดังนี้

กลุ่มอุทธรณ์ได้ย้อนหลังรวม 2,400 บาท

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีวงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 กันยายน-26 ตุลาคม 2566 และเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

สำหรับผู้ผ่านสิทธิกลุ่มตกหล่นรอบอุทธรณ์ และผู้ผ่านสิทธิรอบอุทธรณ์ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 จะได้รับการทบสิทธิวงเงินค่าซื้อสินค้า 8 เดือน (ของเดือนเมษายน-พฤศจิกายน 2566) รวมจำนวน 2,400 บาท

นอกจากนี้ยังได้รับวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคน ตลอด 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2566)

รวมทั้งวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบไปด้วย บขส., รถไฟ, ขสมก., รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL/EBM) และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

โดยวงเงินดังกล่าวผู้มีสิทธิจะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

เบี้ยคนชราได้เพิ่มอีก 100 บาท

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 จะมีการโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ “ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย” ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2566) เฉพาะรายการแก้ไขการโอนเงินไม่สำเร็จ และผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนเพิ่มเติม สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2506 และยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น ที่ผู้มีสิทธิได้ยื่นหนังสือให้ความยินยอมไว้แล้ว) ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด

คนพิการได้ยอดรวม 1,000 บาท

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 มีการโอนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็น “คนพิการ” ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตน 27 กันยายน-26 ตุลาคม 2566 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ยกเว้นผู้ผ่านสิทธิกลุ่มตกหล่นรอบอุทธรณ์ และรอบอุทธรณ์ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 จะได้รับการทบสิทธิเงินเพิ่มเบี้ยความพิการย้อนหลัง (เมษายน-ตุลาคม 2566) ตามเดือนที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

ทั้งนี้ จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

อย่างไรกตาม กรมบัญชีกลางขอรายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2566 จ่ายอะไรบ้าง