แอน จักรพงษ์ ชี้แจงปมถูก “ทีซีจี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป” ฟ้องประเด็น MU Coin

แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ - JKN

แอน จักรพงษ์ ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ปมถูก “ทีซีจี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป” ฟ้อง JKN ผิดสัญญา “MU Coin” ยืนยันบริษัทยังไม่ได้ผิดสัญญา มั่นใจ MOU ที่เซ็นไปไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่มีข่าวบริษัท ทีซีจี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ยื่นฟ้องกล่าวโทษบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับกรรมการผู้จัดการ ในการทำผิดสัญญาเกี่ยวกับโครงการ Miss Universe Coin หรือ MU Coin บริษัท ขอชี้แจงให้ทราบว่า

1.บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Universe ทั่วโลกแต่เพียงผู้เดียว

2.บริษัทและ Miss Universe Organization ยังไม่ได้เกิดภาระผูกพันทางสัญญากับบริษัท ทีซีจี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ในโครงการ MU Coin แต่อย่างใด

3.มีเพียงบันทึกความเข้าใจเบื้องต้น เพื่อจะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้ ระหว่างทั้ง 2 บริษัท เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2566 ซึ่งบันทึกความเข้าใจนี้ ไม่มีผลผูกพันและไม่มีผลบังคับทางกฎหมายในอันที่บริษัท ทีซีจี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด จะนำชื่อ MU ไปใช้ได้

4.ต่อมามีกลุ่มบุคคล ได้มีการเปิดตัวเหรียญ MU Coin ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยอ้างชื่อ Miss Universe Coin

5.บริษัทและ Miss Universe Organization จึงได้ประกาศผ่านสื่อมวลชน ว่ากลุ่มบริษัทที่ออกข่าวดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Miss Universe จึงมิควรนำชื่อ MU มาตั้งชื่อเหรียญเป็น MU Coin ตามที่เป็นข่าวทางสื่อออนไลน์

6.บริษัท ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ได้ยื่นฟ้องบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ซึ่งขณะนี้ศาลยังไม่ได้ประทับรับฟ้อง คงกำหนดเรียกไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 18 ธันวาคม 2566


7.ต่อมาบริษัท ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ได้จัดแถลงข่าว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 กล่าวหาว่าบริษัทผิดสัญญา อย่างไรก็ตาม โดยข้อเท็จจริงแล้ว ยังไม่เกิดการผูกพันใด ๆ ทางกฎหมายดังที่กล่าวมาข้างต้น ณ ขณะนี้ บริษัทอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม หากมีความคืบหน้า บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯต่อไป