“รัฐบาล-ก.ล.ต.” ยกระดับหน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล

เผ่าภูมิ โรจนสกุล

“รัฐบาล-ก.ล.ต.” ประกาศความสำเร็จยกระดับหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางระดมทุนในภูมิภาค

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการ รมว.คลัง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์หลังงานแถลงแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า

1. รัฐบาลให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะคือเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ของไทย การสร้างระบบระดมทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้เอื้อต่อการเกิดของธุรกิจดิจิทัลนั้นจำเป็นยิ่ง รัฐบาล ก.ล.ต. และกระทรวงการคลัง ได้ผนึกกำลังกันทำงานกันอย่างใกล้ชิด และให้ความสำคัญการกำกับดูแลที่เอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า โดย ก.ล.ต. เองได้ยกระดับปรับโครงสร้างองค์กรภายใน ยกระดับหน่วยงานสายนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยี เพื่อกำกับดูแลการระดมทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงินอย่างครบวงจร เป็นหน่วยงานเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญทั้งบุคลากร วิสัยทัศน์ วิธีคิด ความรู้เข้าใจในธุรกิจดิจิทัล ทั้งนี้ต้องชื่นชมวิสัยทัศน์ของ ก.ล.ต. ที่มองเห็นศักยภาพของไทยในการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

2. หน่วยงานใหม่นี้จะทำหน้าที่เกาะติดพัฒนาการเทคโนโลยีทางการเงิน รูปแบบทางธุรกิจใหม่ ๆ พิจารณาคำขออนุญาต กำกับดูแลการออกเสนอขายโทเค็นดิจิทัล ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเค็นดิจิทัล กำกับดูแลระบบคราวด์ฟันดิง การเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิ้ง ทั้งหมดนี้จะถูกดำเนินการอย่างเท่าทัน โดยบุคลากรเฉพาะด้าน หน่วยงานเฉพาะด้าน ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง


3. นี่คือการปลดล็อกตัวแรกสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล อีกหนึ่งความสำเร็จของนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ประชาชน เป็นก้าวแรกที่ไทยจะก้าวไปสู่ระบบการระดมทุนคู่ขนาน ทั้งธุรกิจพื้นฐานและธุรกิจดิจิทัล จะเติบโตควบคู่กันไป โดยรัฐบาลตั้งเป้ายกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการระดมทุนทั้งสองรูปแบบของภูมิภาค