ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 34 วัน 116,578 ราย มูลหนี้ 7,619 ล้านบาท

แก้หนี้
ภาพจาก : www.freepik.com

ปลัด มท. เผยผลลงทะเบียนหนี้นอกระบบ สรุปลงทะเบียนหนี้นอกระบบ วันที่ 34 ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 116,578 ราย มูลหนี้ 7,619 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 1,193 ราย เช็กจังหวัดไหนลงทะเบียนมากสุด-น้อยสุด 5 อันดับแรก

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวันที่ 34 เป็นเดือนที่ 2 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. มีมูลหนี้รวม 7,619.788 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 116,578 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 100,835 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 15,743 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 86,718 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

1.กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 7,277 ราย เจ้าหนี้ 6,386 ราย มูลหนี้ 682.130 ล้านบาท

2.จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 4,934 ราย เจ้าหนี้ 4,268 ราย มูลหนี้ 321.800 ล้านบาท

3.จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,550 ราย เจ้าหนี้ 3,374 ราย มูลหนี้ 294.415 ล้านบาท

4.จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,446 ราย เจ้าหนี้ 2,912 ราย มูลหนี้ 341.570 ล้านบาท

5.จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 3,088 ราย เจ้าหนี้ 2,562 ราย มูลหนี้ 236.393 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

1.จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 174 ราย เจ้าหนี้ 141 ราย มูลหนี้ 9.210 ล้านบาท

2.จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 240 ราย เจ้าหนี้ 165 ราย มูลหนี้ 17.667 ล้านบาท

3.จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 310 ราย เจ้าหนี้ 222 ราย มูลหนี้ 9.976 ล้านบาท

4.จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 385 ราย เจ้าหนี้ 270 ราย มูลหนี้ 15.388 ล้านบาท

5.จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 418 ราย เจ้าหนี้ 280 ราย มูลหนี้ 20.313 ล้านบาท

ปลัดมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 4,689 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 1,193 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 276.012 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 136.978 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 139.034 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์

โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 1,144 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 33 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 90.263 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 2.632 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัด ลดลงมากถึง 87.631 ล้านบาท สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้ทั่วประเทศยังคงมีการดำเนินคดีไปแล้ว 25 ราย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชน โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่เดินหน้ารับลงทะเบียนควบคู่การไกล่เกลี่ยอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยพี่น้องประชาชนยังคงสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ debt.dopa.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

หรือสามารถมาลงทะเบียนด้วยตัวเองที่หน่วยงานราชการ คือ ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ และสำนักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่